Riksdagsvalet i Finland 2011

valet till Finlands riksdag 2011

Det 36:e riksdagsvalet i Finland ägde rum söndagen den 17 april 2011.[1] Det gick att förhandsrösta i Finland från den 6 april till den 12 april och utomlands från den 6 april till den 9 april.[1] Kandidater skulle vara anmälda senast tisdagen den 8 mars.[1] I valet valdes 200 riksdagsledamöter till Finlands riksdag.

Riksdagsvalet i Finland 2011
Finland
← 2007 17 april 2011 [1] 2015 →

Riksdagens 200 platser
  Första parti Andra parti Tredje parti
  Jyrki Katainen Jutta Urpilainen Timo Soini
Ledare Jyrki Katainen Jutta Urpilainen Timo Soini
Parti Samlingspartiet Socialdemokraterna Sannfinländarna
Ledare sedan 2004 2008 1997
Föregående val 50 mandat, 22,3 % 45 mandat, 21,4 % 5 mandat, 4,05 %
Erhållna mandat 44 42 39
Mandatförändring 6 3 34
Röster 599 138 561 558 560 075
Andel 20,4 % 19,1 % 19,1 %
Väljarströmmar 1,9 % 2,3 % 15,0 %

  Fjärde parti Femte parti Sjätte parti
  Mari Kiviniemi Paavo Arhinmäki Anni Sinnemäki
Ledare Mari Kiviniemi Paavo Arhinmäki Anni Sinnemäki
Parti Centern Vänsterförbundet De gröna
Ledare sedan 2010 2009 2009
Föregående val 51 mandat, 23,1 % 17 mandat, 8,82 % 15 mandat, 8,46 %
Erhållna mandat 35 14 10
Mandatförändring 16 3 5
Röster 463 266 239 039 213 172
Andel 15,8 % 8,1 % 7,3 %
Väljarströmmar 7,3 % 0,7 % 1,2 %

  Sjunde parti Åttonde parti Nionde parti
  Stefan Wallin Päivi Räsänen Pasi Palmulehto
Ledare Stefan Wallin Päivi Räsänen Pasi Palmulehto
Parti Svenska folkpartiet Kristdemokraterna Piratpartiet
Ledare sedan 2006 2004 2009
Föregående val 9 mandat, 4,57 % 7 mandat, 4,86 %
Erhållna mandat 9 6 0
Mandatförändring 0 1  0
Röster 125 785 118 453 15 103
Andel 4,3 % 4,0 % 0,5 %
Väljarströmmar 0,3 % 0,9 % 0,5 %

Statsminister före valet

Mari Kiviniemi
Centern

Statsminister efter valet

Jyrki Katainen
Samlingspartiet

Efter det föregående valet hade vallagen ändrats så, att riksdagsval nu hölls på den tredje söndagen i april månad; tidigare hade det skett på den tredje söndagen i mars månad.

I valet deltog 17 registrerade partier, 3 gemensamma listor och 12 valmansföreningar. Sammanlagt 2 315 kandidater ställde upp i valet.[2] Förändring 2011, Piratpartiet och Frihetspartiet ställde upp i valet för första gången. Liberalerna ställde upp kandidater på Piratpartiets lista.[3][4]

Samlingspartiet blev största parti med 20,4 procent av rösterna och 44 riksdagsmandat. Sannfinländarna blev det parti som ökade mest och fick 19 procent av rösterna och 39 mandat; i valet 2007 erhöll de fem mandat i riksdagen.[5] Valdeltagandet steg till 70,4 procent, jämfört med föregående val där 67,9 procent av de röstberättigade deltog.[6]

Den 27 april efter valet samlades riksdagen och valde talmän varefter republikens president Tarja Halonen öppnade riksmötet dagen därpå, då också statsminister Mari Kiviniemi begärde att regeringen skulle entledigas. Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen utsågs till regeringssonderare den 27 april, men först den 22 juli kunde Regeringen Katainen tillträda.

I Kiviniemis regering hade partierna Centern, Samlingspartiet, De gröna och Svenska folkpartiet ingått. I den nya regeringen som tillträdde två månader efter valet kom ledamöter från Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, De gröna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna att ingå.

Valfrågor Redigera

Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten Redigera

En av de stora valfrågorna i den finska valrörelsen var frågan om europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF), den mekanism som inrättades för att garantera euroområdets finansiella stabilitet efter skuldkrisen 2010–2011. I april 2011 ansökte Portugal som tredje medlemsstat om finansiell hjälp genom EFSF. I Finland blev denna fråga kontroversiell, eftersom Finland bidrar med kapital till EFSF. Centern och Samlingspartiet försvarade att Finland ska vara med och hjälpa Portugal, medan övriga partier i olika grad motsatte sig det, med Sannfinländarna som främsta kritiker. Valets utgång har dessutom extra stor betydelse för EFSF, eftersom Finland är det enda eurolandet där beviljande av EFSF-lån måste godkännas av parlamentet, och inte regeringen.[7]

Svenska språket Redigera

Se även: Språk i Finland

En annan av de främsta valfrågorna inför valet 2011 var frågan om svenska språkets ställning i Finland.[8] Svenskan utgör vid sidan om finskan ett av de två nationalspråken i Finland. I tvåspråkiga kommuner måste det offentliga tillhandahålla både svenska och finska i sin kontakt med medborgarna. Såväl svenska som finska är obligatoriska skolämnen i hela Finland. Svenskans ställning i Finland har kritiserats starkt av Sannfinländarna, som vill göra svenskan till ett frivilligt val i skolan. Dess motpol är Svenska folkpartiet i Finland, som har sitt största stöd hos den svenskspråkiga minoriteten i landet.

Opinionsundersökningar Redigera

Period Institut Tillfrågade Cent. Saml. SDP Vänst. Gröna KD SFP Sannf. Övr.
1.–23.2.2011 Taloustutkimus / Yle 2 901 18,9 % 20,9 % 17,5 % 7,3 % 8,5 % 4,2 % 3,9 % 16,9 % 1,9 % [9]
2/2011 TNS Gallup / HS 2 183 18,2 % 20,2 % 17,9 % 8,0 % 8,8 % 4,0 % 4,0 % 17,9 % 1,0 % [10]
13.1.–8.2. Research Insight Finland / MTV3 1 953 19,3 % 19,8 % 17,3 % 7,3 % 9,2 % 4,1 % 4,0 % 17,0 % 2,0 % [11]
1/2011 Taloustutkimus / Yle 2 892 18,5 % 20,4 % 18,9 % 7,2 % 9,2 % 3,8 % 4,1 % 16,6 % 1,3 % [12]
1/2011 TNS Gallup / HS 2 346 18,3 % 21,0 % 18,2 % 8,1 % 8,8 % 4,1 % 4,2 % 16,2 % 1,1 % [13]
12/2010 Taloustutkimus / Yle 18,8 % 21,2 % 18,1 % 8,1 % 9,5 % 3,8 % 3,4 % 15,3 % 1,8 % [14]
11/2010–12/2010 Suomen Gallup / HS 2 881 18,2 % 20,9 % 18,3 % 8,0 % 8,8 % 5,0 % 4,2 % 15,4 % 1,2 % [15][16]
11/2010 Taloustutkimus / Yle 18,6 % 21,1 % 18,4 % 7,9 % 9,1 % 4,5 % 4,0 % 14,9 % 1,5 % [14]
18.10–5.11.2010 Research Insight Finland / MTV3 1 460 17,9 % 21,3 % 18,8 % 7,6 % 9,2 % 4,6 % 4,1 % 14,6 % 1,9 % [17]
10/2010 Taloustutkimus / Yle 17,6 % 21,7 % 19,1 % 7,8 % 9,7 % 4,6 % 4,2 % 14,3 % 1,0 % [14]
13.9.–8.10.2010 Suomen Gallup / HS 2 886 18,9 % 22,0 % 19,7 % 8,2 % 8,9 % 4,3 % 4,2 % 12,5 % 1,3 % [15][18]
9/2010 Taloustutkimus / Yle 19,0 % 21,9 % 19,8 % 7,2 % 9,9 % 4,4 % 3,9 % 12,5 % 1,4 % [14]
8/2010 Taloustutkimus / Yle 19,7 % 22,8 % 20,4 % 7,5 % 9,2 % 3,9 % 4,4 % 10,7 % 1,4 % [14]
7/2010 Taloustutkimus / Yle 19,7 % 23,0 % 20,5 % 7,8 % 9,5 % 4,3 % 4,0 % 10,1 % 1,1 % [14]
6–7/2010 Suomen Gallup / HS 2 842 19,0 % 22,8 % 20,7 % 8,5 % 9,7 % 4,7 % 4,2 % 9,0 % 1,4 % [19]
6/2010 Taloustutkimus / Yle 19,2 % 21,9 % 21,1 % 8,1 % 10,6 % 4,2 % 3,9 % 9,8 % 1,2 % [14]
5–6/2010 Suomen Gallup / HS 2 831 18,7 % 22,9 % 20,7 % 8,3 % 9,8 % 4,7 % 4,5 % 9,1 % 1,3 % [20]
5/2010 Taloustutkimus / Yle 18,6 % 23,0 % 21,3 % 7,7 % 10,3 % 4,2 % 3,7 % 9,6 % 1,6 % [14]
10.–20.5.2010 Research Insight Finland / MTV3 1 445 18,3 % 24,1 % 20,6 % 8,5 % 9,9 % 4,1 % 3,8 % 8,7 % 1,8 % [21]
4/2010 Taloustutkimus / Yle 20,6 % 22,7 % 21,3 % 7,6 % 10,3 % 4,8 % 3,6 % 7,8 % 1,3 % [14]
3–4/2010 Suomen Gallup / HS 20,4 % 23,3 % 20,9 % 8,5 % 9,9 % 4,4 % 4,3 % 6,9 % 1,4 % [20]
3/2010 Taloustutkimus / Yle 20,7 % 22,9 % 21,2 % 8,0 % 10,4 % 4,3 % 4,0 % 6,8 % 1,7 % [14]
2/2010 Taloustutkimus / Yle 19,6 % 23,6 % 21,2 % 8,3 % 10,4 % 4,3 % 4,1 % 6,3 % 2,2 % [14]
1/2010 Taloustutkimus / Yle 20,7 % 23,2 % 21,0 % 8,1 % 10,1 % 4,6 % 4,1 % 6,4 % 1,8 % [14]
YLE 3/2007 24,7 % 20,4 % 21,3 % 9,3 % 9,7 % 5,1 % 5,0 % 2,5 % 2,0 % [22]
Riksdagsvalet 2007 23,1 % 22,3 % 21,4 % 8,8 % 8,5 % 4,9 % 4,6 % 4,1 % 2,3 %

Resultat Redigera

Parti Röster Mandat
Antal Andel
  Samlingspartiet 599 138 −17 703 20,4 % −1,9 44 −6
  Finlands Socialdemokratiska Parti 561 558 −32 636 19,1 % −2,3 42 −3
  Sannfinländarna 560 075 +447 819 19,1 % +15,0 39 +34
  Centern i Finland 463 266 −177 162 15,8 % −7,3 35 −16
  Vänsterförbundet 239 039 −5 257 8,1 % −0,7 14 −3
  Gröna förbundet 213 172 −21 257 7,3 % −1,2 10 −5
  Svenska folkpartiet i Finland 125 785 −735 4,3 % −0,3 9 0
  Kristdemokraterna i Finland 118 453 −16 337 4,0 % −0,8 6 −1
  Piratpartiet 15 103 +15 103 0,5 % +0,5 0 0
  Finlands Kommunistiska Parti 9 232 −9 045 0,3 % −0,4 0 0
  Förändring 2011 7 504 +7 504 0,3 % +0,3 0 0
  Frihetspartiet – Finlands framtid 4 285 +4 285 0,1 % +0,1 0 0
  Självständighetspartiet 3 236 −2 305 0,1 % −0,1 0 0
  Finlands seniorparti 3 195 −13 520 0,1 % −0,5 0 0
  Finlands Arbetarparti 1 857 +93 0,1 % 0,0 0 0
  Kommunistiska Arbetarpartiet
– För Fred och Socialism
1 575 −432 0,1 % 0,0 0 0
  För de fattigas väl 1 335 −1 186 0,0 % −0,1 0 0
  Övriga 11 763 −825 0,4 % −0,1 1* 0
Sammanlagt 2 939 571 +168 335 100 % 200
* Ålands riksdagsledamot (Elisabeth Nauclér)
Källa: [23]
Valdeltagande
(sammanlagt)
67,4 % +2,4
Valdeltagande
i hemlandet
70,5 % +2,6
Ogiltiga röster 16 294 −3 222
 
Väljarstöd efter kommun
  Samlingspartiet
  Finlands Socialdemokratiska Parti
  Sannfinländarna
  Centern i Finland
  Vänsterförbundet
  Svenska folkpartiet i Finland
  Kristdemokraterna i Finland
  Åländsk samling gemensam lista
       
Samlingspartiet SDP Sannfinländarna Centern

Referenser Redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från finskspråkiga Wikipedia, Eduskuntavaalit 2011.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Finnish parliamentary election, 2011, 16 april 2011.

Noter Redigera

 1. ^ [a b c d] ”Tidsplan – De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2011”. Justitieministeriet. Arkiverad från originalet den 29 april 2013. https://archive.is/20130429225518/http://www.vaalit.fi/16801.htm. Läst 12 februari 2011. 
 2. ^ http://tilastokeskus.fi/til/evaa/2011/01/evaa_2011_01_2011-03-22_tie_001_sv.html
 3. ^ Piraattipuolue yhteistyöhön Liberaalien kanssa Arkiverad 5 juli 2011 hämtat från the Wayback Machine. Piraattipuolue 26.11.2010; Liberaalit vaaliyhteistyöhön Piraattipuolueen kanssa Arkiverad 7 december 2010 hämtat från the Wayback Machine. Liberaalit 25.11.2010
 4. ^ Eduskuntavaalit Piraatit 2011 Arkiverad 26 februari 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ ”Brakseger för Soini: Vi har gjort ett underverk!”. Hufvudstadsbladet. 18 april 2011. http://www.hbl.fi/text/val/2011/4/17/w62184.php. Läst 18 april 2011. 
 6. ^ ”Valdeltagandet steg till 70,4”. Hufvudstadsbladet. 18 april 2011. http://www.hbl.fi/text/val/2011/4/17/w62183.php. Läst 18 april 2011. 
 7. ^ ”EU bail-out nerves as Finland holds general election” (på engelska). BBC News. 17 april 2011. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13107620. Läst 17 april 2011. 
 8. ^ ”Svenska språket ’en böld’ i Finland”. Sveriges Television. 14 april 2011. Arkiverad från originalet den 17 april 2011. https://web.archive.org/web/20110417003539/http://svt.se/2.27170/1.2395485/svenska_spraket_en_bold_i_finland. Läst 29 april 2011. 
 9. ^ Sulander, Tytti (24 februari 2011). ”Perussuomalaiset yhä nousussa, SDP putoaa” (på finska). YLE Uutiset. http://yle.fi/uutiset/teemat/vaalit_2011/2011/02/perussuomalaiset_yha_nousussa_sdp_putoaa_2388394.html. 
 10. ^ Pohjanpalo, Olli ja Sutinen, Teija (17 februari 2011). ”Perussuomalaisten 17,9 prosentin kannatus tasoissa Sdp:n kanssa” (på finska). Helsingin Sanomat. http://www.hs.fi/artikkeli/1135263875162. 
 11. ^ MTV3: MTV3:n puoluegallup: Perussuomalaiset jo tasoissa SDP:n kanssa. Mtv3.fi 10.2.2011. Viitattu 10.2.2011.
 12. ^ Perussuomalaisten kannatus 16,6 prosenttia [1] Yleisradio 28.1.2011
 13. ^ Hanna Kaarto: HS-Gallup: Perussuomalaisten kannatus nousi taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomat 26.1.2011
 14. ^ [a b c d e f g h i j k l] Puolueiden kannatusarviot 2010 Arkiverad 20 juli 2011 hämtat från the Wayback Machine. Taloustutkimus Oy/YLE Uutiset 2010; Otos 2 900–3 900
 15. ^ [a b] Miska Rantanen: HS-gallup: Perussuomalaisten kannatus jo 15,4 prosenttia Helsingin Sanomat 4.12.2010
 16. ^ Näin tutkittiin Helsingin Sanomat 4.12.2010
 17. ^ Perussuomalaisten kannatus yhä hurjassa nousussa MTV3 9.11.2010
 18. ^ Näin tutkimus tehtiin Helsingin Sanomat 15.10.2010
 19. ^ Kolme suurinta puoluetta samassa järjestyksessä jo lähes kaksi vuotta Helsingin Sanomat 17.7.2010
 20. ^ [a b] Puolueiden eduaskuntavaalikannatukset 2008–2010 Helsingin Sanomat 9.6.2010
 21. ^ MTV:n kysely: Keskustan kannatus laskenut MTV3 21.5.2010
 22. ^ YLE mars 2007
 23. ^ Tulospalvelu Arkiverad 18 april 2011 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkar Redigera