Riksbaner är ett exemplar av ett baner som används som ett särskilt värdighetstecken vid vissa statliga ceremonier.

Sveriges riksbaner har anor från medeltiden men det nuvarande riksbaneret tillverkades på 1700-talet.

I Iran fanns ett riksbaner före revolutionen 1979, som hette Derafsh Kaviani.