Riddarklassen var den andra klassen inom det svenska adelsståndets tre klasser som fastställdes i 1626 års riddarhusordning. Riddarklassen räknades till högadeln. Klassindelningen avskaffades 1719 och återinfördes 1778 för att åter slopas 1810.

Till riddarklassen räknades obetitlade ättlingar till riksråd. Från och med 1778 ingick i denna klass även de 300 äldsta adelsätterna samt kommendörsätterna.

Riddarklassen utgjorde obetitlad högadel till skillnad från grevar och friherrar, betitlad högadel, som utgjorde den första klassen (herreklass). Övriga obetitlade adelsmän tillhörde svenneklassen, den forna tredje klassen.

De olika klasserna saknar sedan 1810 betydelse i och med att det inbördes klassystemet slopades och röstning skulle ske "per capita". Alla ätter fick genom denna ändring en röst utan klassindelning.

Ätter i riddarklassenRedigera

Dessa ätter var de första att introduceras i riddarklassen vid Riddarhusets grundande 1625. Sedan dess har många ätter tillkommit och flera ätter upphöjts till högre värdighet och uppflyttats till herreklassen. Numreringen har därför korrigerats i flera omgångar. Listan upptar den ursprungliga numreringen.

Nr Ätt Introducerad Utesluten
1 Lilliehöök af Fårdala 1625
2 Cruus af Harfvila 1625
3 Ryning 1625
4 Kurck 1625
5 Forstenasläkten 1625
6 Bååt 1625
7 Fleming[förtydliga] 1625
8 Kyle 1625
9 Gyllenstierna af Lundholm 1625
10 Lillie af Greger Matssons ätt 1625
11 Sparre af Rossvik 1625
12 Bielke af Åkerö 1625
13 Ulfsparre 1625
14 Soop 1625
15 Bonde 1625
16 Horn af Kanckas 1625
17 Banér 1625
18 Natt och Dag 1625
19 Stiernsköld 1625
20 Posse 1625
21 Ribbing[särskiljning behövs] 1625
22 Tott 1625
23 Leijonhufvud 1625
23 Boije af Gennäs 1634
24 Wrangel 1634
25 Kagg 1642
26 Adler
27 Bielkenstierna 1649
28 Rosenhane 1650
29 Hård af Segerstad 1650