Herreklass var den första av det svenska adelsståndets tre klasser som fastställdes vid 1626 års riddarhusordning.

Vapen för den grevliga Braheätten, grevliga ätten nummer 1 på Riddarhuset

Till herreklassen räknades den betitlade högadeln, det vill säga grevar och friherrar.

Övriga klasser var riddarklassen som var den andra klassen och svenneklassen som var den tredje klassen.

Liknande grader användes senare vid de andra svenska riddarhusen: