Revisionism

Wikimedia-förgreningssida

Revisionism kan avse:

Se ävenRedigera

  • Förintelseförnekelse – en uppfattning att Förintelsen - det vill säga det folkmord på framför allt judar som ägde rum under andra världskriget - inte ägde rum alls, eller inte hade den omfattning som brukar beskrivas av nutida akademisk forskning
  • Reformistisk socialism – begrepp för ett ideologiskt vägval, hur förändringar och förvandling av ett samhälle bör gå till