Hämtning av hushållssopor med sopbil i Skellefteå.

Renhållning omfattar flera former av avfallshantering, till exempel gaturengörning, vinterväghållning med snöröjning, sandning och saltning. Dit räknas även klottersanering och hämtning av hushållssopor med sopbil utförd av sopåkare.

Se ävenRedigera

Vidare läsningRedigera