Renhållning omfattar flera former av avfallshantering, till exempel gaturengörning, vinterväghållning med snöröjning, sandning och saltning. Dit räknas även klottersanering och hämtning av hushållssopor med sopbil utförd av sopåkare.

Hämtning av hushållssopor med sopbil i Skellefteå.

Se även redigera

Vidare läsning redigera