Relativ skrovlighet är en dimensionslös hydroteknisk term som används främst i samband med rörströmning under hydrauliskt råa strömningsförhållanden. Rent matematiskt definieras den relativa skrovligheten som kvoten mellan den ekvivalenta sandskrovligheten och rörets innerdiameter.

där

є = Relativ skrovlighet (-)

ke = Ekvivalent sandråhet (m)

d = Rörets innerdiameter (m)


Betydelsen av den relativa skrovligheten upptäcktes av Johann Nikuradse och uttrycket finns med i både Nikuradse-Prandtls formel och Prandtl-Nikuradse-Colebrooks formel.

Se även redigera