Rektor kan syfta på:

Titlar redigera

  • Rektor (ecklesiastik), präst fungerade som administrativ ledare i vissa kristna samfund
  • Rektor, högsta administrativa och pedagogiska ledaren för utbildningsanstalter
  • Rektor (politik), flera olika betydelser för romerska och ragusaiska ämbeten
  • Rektor (islam), ledande befattningshavaren i några moskéer inklusive Paris stora moské

Se även redigera