Regim (ytterst av latinets regere, ’styra’, ’leda’) kan den eller de personer som styr en stat, till exempel en ministär, kallas. Regimen kallas också den tid som en viss ledning innehaft makten, dennas styrelsesätt (till exempel ”kommunistregimen”) eller används rentav som synonym till ledning. Ordet kan även syfta på ledningen av till exempel ett företag, institution eller liknande.

Vidare kan det avse ordning som tillämpas med hänsyn till livsföring.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera