Regeringen Holkeri var Republiken Finlands 64:e regering, vilken ursprungligen bestod av Samlingspartiet, Finlands socialdemokratiska parti, Svenska folkpartiet och Finlands landsbygdsparti. FLP lämnade regeringen på hösten 1990. Ministären regerade 30 april 198726 april 1991, alltså hela valperioden.

Minister Ämbetsperiod Parti
Statsminister
Harri Holkeri
Kalevi Sorsa, ställföreträdare
Pertti Paasio, ställföreträdare

30.4.1987–26.4.1991
30.4.1987–31.1.1989
1.2.1989–26.4.1991

Saml.
SDP
SDP
Utrikesminister
Kalevi Sorsa
Pertti Paasio

30.4.1987–31.1.1989
1.2.1989–26.4.1991

SDP
SDP
Justitieminister
Matti Louekoski
Tarja Halonen

30.4.1987–28.2.1990
1.3.1990–26.4.1991

SDP
SDP
Inrikesminister
Jarmo Rantanen

30.4.1987–26.4.1991

SDP
Försvarsminister
Ole Norrback
Elisabeth Rehn

30.4.1987–13.6.1990
13.6.1990–26.4.1991

SFP
SFP
Finansminister
Erkki Liikanen
Matti Louekoski

30.4.1987–28.2.1990
1.3.1990–26.4.1991

SDP
SDP
Undervisningsminister
Christoffer Taxell
Ole Norrback

30.4.1987–13.6.1990
14.6.1990–26.4.1991

SFP
SFP
Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

30.4.1987–26.4.1991

Saml.
Trafikminister
Pekka Vennamo
Raimo Vistbacka
Ilkka Kanerva

30.4.1987–30.9.1989
1.10.1989–28.8.1990
28.8.1990–26.4.1991

FLP
FLP
Saml.
Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

30.4.1987–26.4.1991

Saml.
Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola
Mauri Miettinen

30.4.1987–31.12.1989
1.1.1990–26.4.1991

Saml.
Saml.
Arbetsminister
Matti Puhakka

30.4.1987–26.4.1991

SDP
Miljöminister
Kaj Bärlund

30.4.1987–26.4.1991

SDP
Utrikeshandelsminister
Pertti Salolainen

30.4.1987–26.4.1991

Saml.
Minister i statsrådets kansli
Ilkka Kanerva

30.4.1987–28.8.1990

Saml.
Minister i inrikesministeriet (Regionpolitik)
Erkki Liikanen
Matti Puhakka

8.5.1987–28.2.1990
1.3.1990–26.4.1991

SDP
SDP
Minister i jord- och skogsbruksministeriet (Fiske- och jaktfrågor)
Ole Norrback

30.4.1987–26.4.1991

SFP
Kulturminister
Anna-Liisa Kasurinen

30.4.1987–26.4.1991

SDP
Minister i trafikministeriet (Mediefrågor)
Anna-Liisa Kasurinen

28.8.1990–26.4.1991

SDP
Minister i handels- och industriministeriet (Sjöfartsfrågor)
Pekka Vennamo

30.4.1987–1.9.1989

FLP
Minister i finansministeriet (Skattefrågor m.m.)
Ulla Puolanne

30.4.1987–26.4.1991

Saml.
Minister i finansministeriet (Förvaltningsutveckling)
Ilkka Kanerva

3.2.1989–26.4.1991

Saml.
Minister i utrikesministeriet (Sovjetiska affärer)
Ilkka Suominen

30.4.1987–26.4.1991

Saml.
Minister i social- och hälsovårdsministeriet (Social-, alkohol- och jämställdhetsfrågor)
Tarja Halonen
Tuulikki Hämäläinen

30.4.1987–28.2.1990
1.3.1990–26.4.1991

SDP
SDP
Företrädare:
Sorsa IV
Finlands regering
19871991
Efterträdare:
Aho


Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från finskspråkiga Wikipedia, Holkerin hallitus, 2 september 2009.