Regeringen Bildt kan syfta på två svenska regeringar: