Mercurius var ett svenskt regal- och örlogsskepp som byggdesBoöns skeppsvarv i Bodekull. Hon sjösattes 1672 och tjänstgjorde som amiralsskepp för Claas Uggla 1675. Efter nederlaget vid Stevens Klint 1677 lyckades hon undkomma och ta sig till Malmö, men blev påföljande dag uppbringad och infångad av holländarna. Hon sjönk 1720.

Mercurius
Allmänt
Typklass/KonstruktionRegalskepp
Historik
ByggnadsvarvBoön, Karlshamn
Sjösatt1672
ÖdeUppbringad av holländarna 1677. Sjönk 1720.
Tekniska data
Längd43 m
Bredd10,8 m
Deplacement1 200
MaskinSegel
Besättning300 sjömän
100 soldater
Bestyckning10 x 24 punds kanoner
10 x 18 punds kanoner
18 x 12 punds kanoner
12 x 8 punds kanoner
2 x 6 punds kanoner
2 x 4 punds kanoner
12 x 3 punds kanoner

Källor redigera

Se även redigera