Regalskeppet Kronan (olika betydelser)

grensida

Regalskeppet Kronan var namnet på tre svenska örlogsfartyg under 1600-talet, året för skeppens sjösättning står inom parentes.