För andra skepp med samma namn, se Regalskeppet Kronan (olika betydelser).

Kronan var ett regal- och örlogsskepp som byggdes på Skeppsholmens varv i Stockholm och sjösattes 1632. Besättningen uppgick till cirka 402 man och bestyckningen bestod av 68 kanoner. Hon var amiral Åke Ulfsparres flaggskepp under 1644 och 1645 och deltog som sådant under sjöslaget vid Kolberger Heide. Kronan deltog även 1658 under viceamiral Daniel Jönsson Strussflycht i slaget i Öresund, där hon lyckade manövrera så att hon kunde beskjuta det holländska amiralsfartyget Eendragt långskeppsvis. Kronan sänktes 1675 som en så kallad försänkning i Oxdjupet.

Kronan
Allmänt
Typklass/KonstruktionRegalskepp
Historik
ByggnadsvarvSkeppsholmen i Stockholm
Sjösatt1632
ÖdeFörsänkt i Oxdjupet 1675
Tekniska data
Längd? (Köllängd 40 m)
Bredd12,3 m
Deplacement1700 ton, 500 läster
MaskinSegelfartyg
Besättning402 man
Bestyckning68 kanoner
Här i Oxdjupets farvatten ligger resterna efter Kronan.

Se även redigera

Källor redigera