Reflux betyder återflöde och kommer av latinets re (åter) och fluxus (flytande). Det är en medicinsk term beträffande vätska med rörelse mot den normala riktningen.

Reflux innebär att man har problem med magsyra som läcker ut från magsäcken, oftast uppåt mot matstrupen och till och med upp i munnen. Det kan orsaka matstrupskatarr - inflammation (och sår) i matstrupen - om det är en allvarligare form. Magsyran kan även läcka ut neråt, till tarmarna, och kan då orsaka problem som diarréer och smärtor i bukens nedre delar. Att magsyran kan läcka ut från magsäcken orsakas av att hålet i diafragman, där matstrupen passerar igenom, har blivit försvagat och övre delen av magsäcken (området för magmunnen) okontrollerat glider upp och ned genom passagen. När magsäcken glider upp i brösthålan förlorar magmunnen (LES, lower esophagus sphinkter) förmågan att hålla tätt och frätande syra läcker upp i matstrupen. Den frätande syran kan ge symtom som sura uppstötningar, halsbränna, harklingar, rethosta och segt slem.

Reflux[1] kan ges som enskild diagnos (Gastroesofageal refluxsjukdom)[2] eller som en del av den symptombild man har vid till exempel kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom (Morbus Crohn, Ulcerös Kolit, bland annat). Aktiv inflammatorisk sjukdom (i så kallat skov) kan förvärra reflux-besvären. För att undersöka misstänkt reflux kan man göra en undersökning som heter gastroskopi. Då tittar man ner i matstrupen och magsäcken med en kamera, som går via ett plaströr som man för in via munnen. Gastroskopi är en bra undersökning för att utesluta att besvär av reflux inte beror på annan skada eller sjukdom. Reflux av magsyra är ett tydligt tecken på diafragmabråck och det är utifrån patientens beskrivna symtom som diagnos ska ställas. En gastroskopi eller röntgen som görs ska ske med buktryck[3] och i framstupa sidoläge för att ge förutsättningar för en bra undersökning.

Magmunnarna är två ringformade muskler - en i vardera ände av magsäcken. Den övre stänger och öppnar magsäcken mellan matstrupen och magsäcken. Den nedre magmunnen stänger och öppnar mellan magsäcken och tolvfingertarmen, som sedan övergår till resten av tarmsystemet.

Vesikoureteral reflux (urinreflux) innebär att urin flyttar sig från urinblåsan upp genom en eller båda urinledare. Reflux kan orsaka smärtor och kan även leda till skada på njurarna.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Svensson, Per (2010). Dysfagi- utredning och behandling med sväljsvårigheter. sid. 25, 31, 83, 106, 109. Läst 24 maj 2010 
  2. ^ Bonavina, Luigi; Fisichella, P. Marco; Gavini, Sravanya; Lee, Yeong Yeh; Tatum, Roger P. (2020-04-08). ”Clinical course of gastroesophageal reflux disease and impact of treatment in symptomatic young patients”. Annals of the New York Academy of Sciences. doi:10.1111/nyas.14350. ISSN 1749-6632. PMID 32266986. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32266986. Läst 21 april 2020. 
  3. ^ ”Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)”. internetmedicin. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=328. Läst 13 januari 2020.