En reflexiv relation i matematiken är en binär relation R för en mängd X där alla element i X är relaterade till sig själva, det vill säga med matematisk notation:

Exempelvis är relationen "större än eller lika med" reflexiv, men inte relationen "större än"

En irreflexiv relation är en relation där a R a inte gäller för något element, det vill säga:

Se även

redigera