För Rederi AB Transatlantic (2005–2015), se Viking Supply Ships AB.

Rederi AB Transatlantic var ett svenskt rederi verksamt 11 oktober 1904 – 1994. Företaget grundades av Wilhelm R. Lundgren (1856–1914), G.D. Kennedy (1850–1916) och Gustaf Palmgren (d. 1907). Dessa tillhörde på sin tid de rikaste personerna i Sverige.

Transatlantics tidigare kontorsbyggnad vid Packhusplatsen i Göteborg.

Lundgren planerade redan på 1890-talet en svensk transocean linje på Sydafrika. Den svenska exporten dit gick via Storbritannien, förutom vissa trälaster med svenska segelfartyg. Problemet var dock att det saknades returlaster från Sydafrika i tillräckliga volymer för att ge lönsamhet. Lungrens rederiverksamhet inskränkte sig därför till trafik på Nordsjön och Östersjön genom Rederi AB Nike, som bildats 1900. Lundgrens inspiration var Broströms och Johnsons expansiva rederier. För att etablera linjetrafik på Sydafrika krävdes två fartyg. Det gick bara att finansiera ett genom Nike-rederiet, som beställde Kratos i West Hartlepool. För att beställa systerfartyget Atlantic i Newcastle bildades Rederi AB Transatlantic 1904 med stöd av G.D. Kennedy. Svenska varv hade inte resurser att bygga dessa fartyg, som var enkla enkeldäckare med en fart av 9-10 knop.

På de transoceana linjerna härskade karteller, de så kallade transoceana linjekonferenserna. De däri ingående rederierna släppte ogärna in nykomlingar på marknaden och fraktkunderna meddelades, att om de anlitade Nike-rederiet så skulle deras innestående rabatter bli förverkade. Lundgren for till London och fick där konferensens tillåtelse att med Svenska Sydafrika Linien ta frakter, fast endast från Skandinavien till Sydafrika, men överhuvudtaget inte därifrån. Lösningen blev att utsträcka linjen till Brittiska Indien och Australien så, att man tog laster från Skandinavien till både Sydafrika, Indien och Australien och returlaster hem från dessa områden. För den utökade trafiken krävdes ytterligare tonnage. Därför beställdes fyra ångare Tasmanic, Australic, Indianic och Hellenic för Transatlantic, som levererades 1907-1909 från engelskt varv. Även rörande Australientraden fick Lundgren fara till London och förhandla med konferensherrarna och utverka koncessioner. Till sist uppnådde man även lönsamhet i trafiken på Australien. Nikerederiet uppgick 1908 i Transatlantic och fler fartyg inköptes.

Gunnar Carlsson började som tjänsteman i företaget 1904 och då Lundgren avled 1914 blev Carlsson verkställande direktör och innehade den post fram till 1953, varefter han var styrelseordförande till 1967. Carlsson vidareutvecklade linjesjöfarten, men den stora depressionen drabbade hårt och 1932 gick bolaget i likvidation, men rekonstruerades. Krigsförlisningarna under andra världskriget var stora och tio fartyg förlorades helt. Detta ledde emellertid till att rederiet vid krigsslutet stod väl rustat med en modern flotta.

Ekonomiska problem från slutet av 1970-talet ledde till utförsäljningar av fartyg och omstrukturering av verksamheten. År 1984 övertog Transatlantic större delen av Broströms linjenät och fartyg. De då sammanslagna rederierna fick namnet Transocean. Men även detta rederi gjorde förluster och det köptes 1988 av Bilspedition AB, som tidigare anskaffat andra rederier i syfte att skapa en allomfattande logistikkoncern. Transatlantic blev 1989 ensam ägare av Atlantic Container Line. Bilspeditions planer misslyckas dock och 1992 sades all Transatlantics personal upp.

Transatlantic tillhörde grundarna av oljebolaget Koppartrans och hade det flertal dotterbolag såsom Transmark, Transpacific, Trans-Ex och Transocean.

Fartygslista redigera

Fartyg Byggt Varv I tjänst Typ Dödvikt Notering
1. Nike 1883 Southampton 1900-1912 Ångfartyg 2800 Ägare 1900-1908 Rederi AB Nike. Såld 1912 till Gävle.
2. Zelos [I] 1884 Newcastle 1900-1912 Ångfartyg 2300 Ägare 1900-1908 Rederi AB Nike. Såld 1912 till Gävle.
3. Otto 1883 Whitby 1902-1903 Ångfartyg 2500 Ägare Ångfartygs AB Sirius. Strand 1903 utanför Nederländerna och blev vrak.
4. Bia [I] 1902 Goole 1902-1905 Ångfartyg 1250 Ägare Rederi AB Nike. Såld 1905 till Brasilien.
5. Sirius 1903 West Hartlepool 1903-1907 Ångfartyg 1920 Ägare Ångfartygs AB Sirius. Såld 1907 till Swansea.
6. Kratos [I] 1904 West Hartlepool 1904-1924 Ångfartyg 5600 Ägare 1900-1908 Rederi AB Nike. Såld 1924 till Japan.
7. Atlantic 1904 Newcastle 1904-1929 Ångfartyg 5550 Såld 1927 inom Göteborg men övertagen först 1929.
8. Baltic 1905 Hebburn on Tyne 1905-1928 Ångfartyg 6000 Såld 1928 inom Göteborg.
9. Bia [II] 1905 Hebburn on Tyne 1905-1917 Ångfartyg 6000 Ägare 1905-1908 Rederi AB Nike. Strandad 1917 vid Godahoppsudden och blev vrak.
10. Tasmanic [I] 1907 Hebburn on Tyne 1907-1935 Ångfartyg 7223 Anlände 1935 till Glasgow för upphuggning.
11. Australic [I] 1907 Hebburn on Tyne 1907-1933 Ångfartyg 7370 Ägare 1907-1908 Rederi AB Nike. Skrotad 1933 vid Lindholmens varv.
12. Indianic 1908 Hebburn on Tyne 1908-1936 Ångfartyg 7800 Såld 1936 till Grekland.
13. Hellenic 1909 Hebburn on Tyne 1909-1935 Ångfartyg 7860 Såld 1935 till Grekland.
14. Handy 1910 Strömstad 1910-1931 Bogserångare Såld 1931 inom Göteborg.
15. Africanic 1913 Sunderland 1913-1925 Ångfartyg 6250 Förlorad efter kollision utanför La Coruna, Spanien.
16. Svithiod 1881 Greenock 1913-1922 Järnbark 3000 F.d. Routenburn. Använd som skolfartyg. Ägare Rederi AB Navigator, efter 1920 till Transatlantic. Såld 1922 inom Göteborg.
17. Nordic 1914 Sunderland 1914-1938 Ångfartyg 7700 Såld 1938 till Stockholm.
18. Sydic 1914 Sunderland 1914-1938 Ångfartyg 7700 Såld 1938 till Stockholm.
19. Scandinavic [I] 1904 West Hartlepool 1915-1917 Ångfartyg 5200 Grundstött 1917 vid Orkneyöarna och blev vrak.
20. G.D. Kennedy [I] 1888 Whitehaven 1915-1923 Fullriggare 2300 F.d. Dunboyne. Inköpt 1915. Skolskepp. Såld 1923 till Marinförvaltningen och döpt af Chapman. Numera vandrarhem i Stockholm.
21. Siljan [I] 1911 Sunderland 1915-1930 Ångfartyg 6250 Såld 1930 till Stockholm.
22. Aspen 1897 Sunderland 1915-1927 Ångfartyg 4950 F.d. Ovidia. Inköpt 1915 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Till moderbolaget 1921. Såld 1927 inom Göteborg.
23. Bolmen 1896 Port Glasgow 1915-1928 Ångfartyg 5200 F.d. Ymer. Inköpt 1915. Utflaggad till Tyskland 1921-1923. Såld 1926 till Inverkeithing, Skottland för upphuggning.
24. Boren [I] 1916 Lindholmen 1916-1919 Ångfartyg 3122 Inköpt 1916 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1919 till Norrköping.
25. Roxen [I] 1916 Lindholmen 1916-1920 Ångfartyg 3133 Inköpt 1916 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Överlåten 1920 genom byte inom Göteborg.
26. Sommen 1907 Sunderland 1916-1920 Ångfartyg 4030 Inköpt 1916. Såld 1920 till Norge.
27. Viken [I] 1916 Lindholmen 1916-1917 Ångfartyg 3100 Inköpt 1916 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Torpederad 197 utanför Orkneyöarna.
28. Unden [I] 1916 Lindholmen 1916-1919 Ångfartyg 3150 Inköpt 1916 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1919 till Norrköping.
29. Skagern 1917 Götaverken 1917-1939 Ångfartyg 8800 Såld 1939 inom Göteborg.
30. Anten [I] 1917 Lindholmen 1917-1919 Ångfartyg 3140 Inköpt 1916 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1919 genom byte till Rederi AB Svenska Lloyd.
31. Atalanta 1883 West Hartlepool 1917 Ångfartyg 1450 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Torpederad 1917 utanför engelska kusten.
32. Bohus 1892 Grangemouth 1918-1924 Barkskepp 2600 F.d. Bertha. Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Till Transatlantic 1921. Skolskepp. Såld 1924 till Tyskland.
33. Vinga 1889 Glasgow 1917-1923 Fullriggare 3400 F.d. Brabloch. Inköpt av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Till Transatlantic 1921. Såld 1923 till upphuggning i Pasajes, Spanien.
34. Rusken 1871 West Hartlepool 1917-1918 Ångfartyg 1250 F.d. Seaton. Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1918 till Halmstad.
35. Erken [I] 1877 Whitby 1917-1919 Ångfartyg 2000 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1919 till Helsingborg.
36. Rottnen 1872 Stockton 1917-1919 Ångfartyg 1350 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1919 till Helsingborg.
37. Scandinavic [II] 1917 New York 1917 Ångfartyg 7867 Levererades aldrig utan konfiskerades av USA.
38. Lygnern [I] 1900 Sunderland 1917-1919 Ångfartyg 3000 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1919 inom Göteborg.
39. Fagern 1907 Middlesbrough 1917-1920 Ångfartyg 2400 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1920 inom Göteborg.
40. Tolken [I] 1908 Emden 1917-1920 Ångfartyg 2700 Inköpt 1917. Formell ägare Rederi AB Rex. Såld 1920 till Norge.
41. Glan [I] 1917 Lödöse Varf 1917-1937 Bogserångare Såld 1937 till Röda Bolaget, Göteborg.
42. Scandinavic [III] 1889 Whitby 1917-1919 Ångfartyg 3600 Såld 1919 inom Göteborg.
43. Bo 1871 Willington on Tyne 1917-1918 Ångfartyg 1500 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Sjönk 1918 utanför La Rochelle, Frankrike.
44. Barken 1883 Sunderland 1917-1918 Ångfartyg 1500 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1918 till Helsingborg.
45. Viken [II] 1917 Lindholmen 1917-1919 Ångfartyg 3100 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1919 till Norrköping.
46. Alstern [I] 1888 Sunderland 1917-1919 Ångfartyg 3150 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Såld 1919 inom Göteborg.
47. Valpen [I] 1885 Newcastle on Tyne 1917-1918 Ångfartyg 2000 Inköpt 1917 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Strandad 1918 utanför Varberg och blev vrak.
48. Immeln 1901 Stockton 1918-1921 Ångfartyg 4800 Ägare 1918-1921 Rederi AB Helsingborg. Transatlantic formell ägare 1921. Flaggades 1921 ut till Tyskland, Förliste på första resan.
49. Salen 1899 Stockton 1918-1925 Ångfartyg 4350 Ägare 1918-1921 Rederi AB Helsingborg. Transatlantic formell ägare 1921. Flaggades 1921 ut till Tyskland. Åter Transatlantic 1923. Såld 1925 till Helsingborg.
50. Rymmen 1902 Middlesbrough 1918-1919 Ångfartyg 1900 Ägare 1918-1919 Rederi AB Helsingborg. Såld 1925 till Helsingborg.
51. Toften 1905 Port Glasgow 1918-1920 Ångfartyg 4025 Såld 1920 till Tønsberg.
52. Valpen [II] 1892 Sunderland 1918-1919 Ångfartyg 2550 Ägare 1918-1919 Rederi AB Helsingborg. Såld 1919 till Helsingborg.
53. Vessman 1898 Middlesbrough 1918-1919 Ångfartyg 3600 Såld 1919 till Helsingborg.
54. Bia [III] 1896 Glasgow 1918-1921 Ångfartyg 4650 Såld 1921 inom Göteborg.
55. Runn [I] 1884 Malmö 1918-1925 Bogserångare Såld 1925 till Halden.
56. Bullaren [I] 1918 Götaverken 1918-1940 Motorfartyg 9400 Beslagtogs 1940 av Tyskland i Bordeaux.
57. Nautic 1914 Kockums 1918-1923 Ångfartyg 2200 Såld 1919 till Landskrona men köparbolaget i konkurs 1923 och Transatlantic åter ägare. Såld 1923 till Helsingborg.
58. Nautilus/Valpen [III] 1889 Stockton 1918-1920 Ångfartyg 2625 Döptes 1919 om till Valpen. Såld 1920 till Helsingborg.
59. Neptunus 1882 Dumbarton 1918 Ångfartyg 1750 Såld 1919 till Halmstad.
60. Gullmarn 1887 Port Glasgow 1918-1923 Barkskepp 3400 Inköpt 1918 av Förnyade Ångfartygs AB Viking. Till moderbolasget 1921. Skolskepp. Såld 1923 till Köpenhamn.
61. Dettern 1877 West Hartlepool 1918-1919 Ångfartyg 1660 Såld 1918 till Halmstad.
62. Tisnaren 1918 Götaverken 1918-1942 Motorfartyg 9347 Topederad 1942 och sjunken i Karibiska havet.
63. Vettern 1917 Bolnes, Nederländerna 1919 Ångfartyg 3900 Ägare 1919 Rederi AB Helsingborg. Gjorde endast en resa. Såld 1919 till Norrköping.
64. Svarten 1898 Port Glasgow 1919-1933 Ångfartyg 6190 Såld 1933 till Lindholmens varv för upphuggning.
65. Faxen [I] 1919 Lindholmen 1919-1936 Ångfartyg 7000 Såld 1936 till Lettland.
66. Alstern [II] 1905 Greenock 1919-1924 Ångfartyg 5350 Såld 1924 till Japan.
67. Malmen 1919 Dordrecht, Nederländerna 1919-1936 Ångfartyg 6340 Såld 1936 till Stockholm.
68. Erken 1897 Stockton 1919-1924 Ångfartyg 5000 Övertogs 1919 från Rederi Orient AB. Utflaggad till Tyskland 1921-1924. Åter 1924 och såld inom Göteborg.
69. Mjörn [I] 1920 Kockums 1920-1937 Bogserbåt Såld 1937 till Röda Bolaget, Göteborg.
70. Viken [II] 1920 Port Glasgow 1920-1922 Ångfartyg 7950 Strandad 1922 vid Cap Carvoeiro, Portugal och vrak.
71. Lygnern [II] 1920 Dumbarton 1920-1928 Ångfartyg 8380 Sjönk 1928 på Fremantles redd, Australien.
72. Elmaren 1920 Götaverken 1920-1921 Motorfartyg 9350 Strandad 1921 vid Chagosarkipelagen i Indiska Oceanen och blev vrak.
73. Unden [II] 1920 Sunderland 1920-1937 Ångfartyg 8050 Såld 1937 till Farsund, Norge.
74. Trans 1920 1920-1926 Inspektörsbåt Såld 1926.
75. Anten [II] 1920 Sunderland 1920-1940 Ångfartyg 9280 Torpederad 1940 i Nordatlanten.
76. Abborren 1898 Sjötorp 1921-1928 Pråm Såld 1928 till Sundsvall.
77. Makrillen 1894 Sjötorp 1921-1928 Pråm Såld 1928 till Sundsvall.
78. Boren [II] 1921 Lindholmen 1921-1941 Ångfartyg 8050 Såld 1941 till Helsingborg.
79. Yngaren 1921 Sunderland 1921-1942 Motorfartyg 9000 Torpederad 1942 i Atlanten.
80. Roxen [II] 1921 Lindholmen 1921-1941 Ångfartyg 8320 Såld 1941 till Helsingborg.
81. Öresund 1883 West Hartlepool 1921 Ångfartyg 1925 Innehades endast en vecka.
82. Tolken [II] 1922 Lindholmen 1922-1942 Ångfartyg 8347 Såld genom byte till Wallenius, Stockholm.
83. Oljaren [I] 1922 Götaverken 1922-1935 Tankmotorfartyg 8230 Såld 1935 till Arendal, Norge.
84. Eknaren 1922 Sunderland 1922-1942 Motorfartyg 9053 Torpederad 1942 av japansk ubåt utanför Moçambique.
85. Hjelmaren [I] 1922 Götaverken 1922-1942 Motorfartyg 4660 Såld 1942 till Stockholm.
86. Kolsnaren [I] 1923 Götaverken 1923-1942 Motorfartyg 4730 Såld 1942 till Stockholm.
87. Innaren [I] 1924 Grimstad 1924-1937 Motorfartyg 5965 Såld 1937 till Tønsberg.
88. Augusta 1891 Newcastle on Tyne 1924 Motorfartyg 5000 Övertogs 1924 från Rederi AB Orient och såldes omedelbart till Köpenhamn för upphuggning.
89. Mälaren [I] 1927 Eriksberg 1927-1942 Motorfartyg 5100 Såld 1942 till Helsingborg.
90. Mirrabooka [I] 1928 Götaverken 1928-1958 Motorfartyg 9244 Levererat till Rederi AB Transpacific". Genom fusion 1952 till Transatlantic. Såld 1958 till Köpenham.
91. Parrakoola [I] 1928 Götaverken 1928-1958 Motorfartyg 9200 Levererat till Rederi AB Transpacific". Genom fusion 1952 till Transatlantic. Såld 1958 till Walleniusrederierna.
92. Nike [II] 1928 Götaverken 1928-1938 Tankmotorfartyg 14544 Ägare Rederi AB Transoil. Såld 1928 till Sandefjord.
93. Hallaren [I] 1929 Eriksberg 1929-1958 Motorfartyg 5188 Såld 1958 inom Göteborg.
94. Balaklava [I] 1929 Götaverken 1929-1939 Tankmotorfartyg 11840 Såld 1939 till Kungsbacka.
95. Hammaren 1930 Götaverken 1930-1942 Motorfartyg 5898 Torpederad 1942 utanför Bahia, Brasilien.
96. Gunnaren 1930 Lindholmen 1930-1935 Motorfartyg 5890 Strandad 1935 vid Orkneyöarna och blev vrak.
97. Pegasus 1930 Sunderland 1930-1943 Tankmotorfartyg 14913 Torpederad 1943 utanför Moçambique.
98. Kalmia [I] 1931 Dundee/Götaverken 1931-1943 Tankmotorfartyg 12316 Såld 1943 till Walleniusrederierna.
99. Pan Gothia 1931 Götaverken 1931-1933 Tankmotorfartyg 15400 Ägare Rederi AB Alse. Rederiet sålt 1933 till Norge.
100. Kaaparen 1930 Götaverken 1933-1942 Motorfartyg 5440 Inköpt 1933 i havererat skick. Sjönk 1942 efter kollision utanför Halifax, Kanada.
101. Cleopatra 1933 Götaverken 1933-1947 Tankmotorfartyg 10170 Ägare Rederi AB Transocean. Såld 1947 till Walleniusrederierna.
102. Klipparen [I] 1935 Götaverken 1935-1960 Motorfartyg 5970 Såld 1960 till Slite.
103. Vaalaren 1936 Götaverken 1936-1943 Motorfartyg 5940 Torpederad 1943 i Atlanten.
104. Vingaren 1936 Eriksberg 1946-1969 Motorfartyg 6135 Såld 1959 inom Göteborg.
105. Goonawarra [I]/Dakota 1937 Götaverken 1937-1962 Motorfartyg 7560 Omdöpt 1956 till Dakota. Såld 1962 till Walleniusrederierna.
106. Kanangoora [I]/Nebraska 1938 Götaverken 1938-1962 Motorfartyg 7560 Omdöpt 1956 till Nebraska. Såld 1962 till Walleniusrederierna.
107. W.R. Lundgren [I] 1938 Götaverken 1938-1952 Tankmotorfartyg 12600 Ägare Rederi AB Tankoil. Lämnade Transkoncernen 1952.
108. Gullmaren 1938 Eriksberg 1938-1966 Motorfartyg 5945 Såld 1966 till Grekland.
109. Temnaren [I] 1939 Lindholmen/Götaverken 1939-1961 Motorfartyg 6000 Såld 1961 till London.
110. Kookaburra [I] 1939 Eriksberg 1939-1958 Motorfartyg 9190 Såld 1958 inom Göteborg.
111. Nike [III] 1939 Götaverken 1939-1952 Tankmotorfartyg 12550 Ägare Rederi AB Tankoil. Lämnade Transkoncernen 1952.
112. Bera [I] 1939 Götaverken 1939-1953 Tankmotorfartyg 16540 Ägare Rederi AB Transmark. Såld 1953 till Norge.
113. Glimmaren 1939 Eriksberg 1939-1961 Motorfartyg 6170 Såld 1961 till London.
114. Remmaren 1940 Lindholmen 1940-1942 Motorfartyg 6160 Torpederad 1942 utanför norska kusten.
115. Mongabarra [I] 1941 Götaverken 1941-1945 Motorfartyg 9200 Ägare Rederi AB Trans-Ex, egentligen norska ägare. Övergick 1945 formellt till Norge.
116. Glan [II] 1941 Eriksberg 1941-1943 Tankmotorfartyg 865 Ägare Rederi AB Transocean. Förliste 1943 utanför Landsort.
117. Yarrawonga 1941 Eriksberg 1941-1971 Motorfartyg 9100 Såld 1971 till Grekland.
118. Zelos 1942 Götaverken 1942-1952 Tankmotorfartyg 12730 Ägare Rederi AB Transoil. Lämnade Transkoncernen 1952.
119. Barranduna [I] 1942 Götaverken 1942-1967 Motorfartyg 9050 Upplagd i Göteborg under kriget. Såld 1967 inom Göteborg.
120. Mattawunga 1943 Götaverken 1943-1967 Motorfartyg 9050 Upplagd i Uddevalla under kriget. Såld 1967 till Panama.
121. Bullaren [II] 1943 Eriksberg 1943-1971 Motorfartyg 6260 Såld 1971 till Grekland.
122. Parramatta 1944 Eriksberg 1944-1963 Motorfartyg 9120 Ägare Rederi AB Transpacific. Såld 1963 till Grekland.
123. Innaren [II] 1944 Eriksberg 1944-1969 Motorfartyg 6260 Ägare Rederi AB Transpacific. Såld 1969 till Cypern.
124. Boolongena 1944 Kockums 1944-1964 Motorfartyg 9185 Såld 1964 till Grekland.
125. Balaklava [II] 1944 Götaverken 1944-1954 Tankmotorfartyg 12730 Såld 1954 till Norge.
126. Kolsnaren [II] 1944 Eriksberg 1944-1968 Motorfartyg 6060 Såld 1968 till Cypern.
127. Mangarella 1945 Eriksberg 1945-1972 Motorfartyg 9050 Ägare Rederi AB Transpacific. Såöd 1972 till Grekland.
128. Wangaratta 1945 Götaverken 1945-1967 Motorfartyg 9270 Såld 1967 till Grekland. Fartyget gav sitt namn till Algas brädspel om sjöfartshandel Wangaratta.
129. Mongabarra [II] 1945 Eriksberg 1945-1960 Motorfartyg 9160 Förlist 1960 utan tyska kusten.
130. Kratos [II] 1945 Götaverken 1945-1952 Tankmotorfartyg 12760 Ägare Rederi AB Transoil. Lämnade Transkoncernen 1952.
131. Boogabilla [II] 1945 Götaverken 1945-1967 Motorfartyg 9270 Såld 1976 till Grekland.
132. Mjörn [II] 1939 Lekkerkerk, Nederländerna 1946-1955 Motorfartyg 756 Inköpt 1946. Såld 1955 till Tjörn.
133. Hjelmaren [II] 1946 Eriksberg 1946-1972 Motorfartyg 6275 Såld 1972 till Grekland.
134. Don Anselmo 1945 Richmond, CA, USA 1946-1951 Motorfartyg 5350 Ägare Compania Naviera Transatlantico SA. Såld 1951 till Liberia.
135. Oljaren [II]/Kalmia [II] 1947 Götaverken 1947-1958 Tankmotorfartyg 13100 Ägare Rederi AB Transocean. Sålt efter haveri 1951 till Rederi AB Transmark och omdöpt. Såld 1958 till Polen.
136. Narrandera 1944 Kockums 1947-1962 Motorfartyg 9200 F.d. Cassiopeia. Inköpt 1947. Såld 1962 till Walleniusrederierna.
137. Mälaren [II] 1947 Eriksberg 1947 Motorfartyg 6275 Totalförstörd av eld i Lobito. Såld 1950 till Spanien.
138. Siljan [II] 1947 Öresundsvarvet 1947-1955 Motorfartyg 2500 Såld 1955 till samseglande Svenska Amerika Linien.
139. Nimbus 1947 Götaverken 1947-1971 Motorfartyg 8870 Såld 1971 till Panama.
140. Sunnaren 1948 Eriksberg 1948-1971 Motorfartyg 6300 Såld 1971 till Grekland.
141. Stratus 1948 Götaverken 1948-1972 Motorfartyg 8900 Såld 1972 till Panama.
142. Oklahoma 1949 Götaverken 1949-1953 Motorfartyg 7280 Havererad och sjönk 1953 på Atlanten.
143. Minnesota 1949 Götaverken 1949-1972 Motorfartyg 7260 Såld 1972 till Panama.
144. Coolangatta 1949 Helsingør 1949-1969 Kylmotorfartyg 3332 Såld 1969 till Cypern.
145. Bie/Runn [II] 1948 Ekensbergs Varv 1950-1953 Tankmotorfartyg 1730 F.d. Lovö. Inköpt 1950. Efter haveri 1951 omdöpt till Runn. Såld 1953 Frankrike.
146. Cirrus 1950 Götaverken 1950-1976 Motorfartyg 10200 Såld 1976 till Grekland.
147. Boren [III] 1947 Burtisland 1950-1954 Ångfartyg 3700 F.d. Memmon. Inköpt 1950 av Rederi AB Transmark. Såld 1954 till London.
148. Roxen [III] 1948 Sunderland 1950-1954 Ångfartyg 3780 F.d. Nefertiti. Inköpt 1950 av Rederi AB Transmark. Såld 1954 till Indien.
149. Cumulus 1950 Götaverken 1950-1976 Motorfartyg 10220 Ägare Rederi AB Transpacific. Såld 1976 till Grekland.
150. Faxen [II] 1946 Lindholmen 1950-1954 Motorfartyg 3340 F.d. Nordanvik. Inköpt 1950 av Rederi AB Transoil. Till Transatlantic 1951. Såld 1954 till Norge.
151. Troiltank 1950 Marstrand 1950-1952 Tankpråm 658 Ägare Rederi AB Transoil. Lämnade Transkoncernen 1952.
152. John E. Hyde 1950 Götaverken 1950-1952 Tankmotorfartyg 16000 Ägare Rederi AB Tankoil. Lämnade Transkoncernen 1952.
153. Tolken [III] 1918 Hull 1951 Ångfartyg 8250 Inköpt från Svenska Lloyd. Såld 1951 till Rexbolagen, Stockholm.
154. Bia [IV] 1951 Hoboken/Götaverken 1951-1952 Tankmotorfartyg 17260 Ägare Rederi AB Transoil. Lämnade Transkoncernen 1952.
155. Lommaren 1952 Eriksberg 1952-1971 Motorfartyg 6350 Såld 1971 till Grekland.
156. Vivex 1953 Götaverken 1953-1963 Tankmotorfartyg 17520 Ägare Rederi AB Trans-Ex. Såld 1953 till Liberia.
157. Bera [II]/Stolt Bera 1953 Götaverken 1953-1971 Tankmotorfartyg 13590 Ägare Rederi AB Transocean. Omdöpt till Stolt Bera för charter till Stolt-Nielsen, Oslo. Såld 1971 till Grekland.
158. Camilla 1953 Götaverken 1953-1969 Tankmotorfartyg 17420 Ägare Rederi AB Transmark. Såld 1969 till Liberia.
159. Enaren 1954 Lübeck 1954-1968 Motorfartyg 4550 Såld 1968 till Liberia.
160. Vikaren 1954 Götaverken 1954-1976 Motorfartyg 7050 Såld 1976 till Liberia.
161. Cooranga 1955 Burmeister & Wain 1955-1971 Kylmotorfartyg 4270 Såld 1971 till Liberia.
162. Bolmaren 1955 Lübeck 1955-1968 Motorfartyg 4525 Såld 1968 till Liberia.
163. Coolaroo 1956 Eriksberg 1956-1961 Kylmotorfartyg 5700 Grundstött 1961 utanför Helsingfors och blev vrak.
164. Coolgardie 1956 Helsingør 1956-1969 Kylmotorfartyg 3525 Såld 1969 till Cypern.
165. Indiana 1956 Eriksberg 1956-1976 Motorfartyg 7400 Såld 1976 till Grekland.
166. Kirribilli 1956 Tamise/Götaverken 1956-1978 Motorfartyg 10560 Såld 1978 till Singapore.
167. Elgaren 1957 Hamburg 1957-1975 Motorfartyg 7625 Såld 1975 till Saudiarabien.
168. G. D. Kennedy [II] 1957 Götaverken 1957-1967 Motorfartyg 10420 Skolfartyg. Såld 1967 till London.
169. Tumlaren 1958 Hamburg 1958-1969 Motorfartyg 5330 Såld 1969 till Thailand.
170. W.R. Lundgren [II] 1958 Götaverken 1958-1967 Motorfartyg 10720 Såld 1967 till Grekland.
171. Kookaburra [II] 1959 Götaverken 1959-1968 Malmmotorfartyg 15380 Såld 1968 till Cypern.
172. Hallaren [II] 1960 Götaverken 1960-1977 Motorfartyg 8760 Såld 1977 till Grekland.
173. Vingaren [II] 1960 Götaverken 1960-1977 Motorfartyg 8760 Såld 1977 till Grekland.
174. Mirrabooka [II] 1961 Götaverken 1961-1979 Motorfartyg 11250 Såld 1979 till Finland.
175. Arizona 1961 Götaverken 1961-1977 Motorfartyg 8200 Såld 1977 till Egypten.
176. Parrakool [II]/Sestriere/Temnaren [II] 1962 Götaverken 1962-1979 Motorfartyg 10980 Omdöpt till Sestriere för charter. 1975 åter och omdöpt till Temnaren. Såld 1979 till Uruguay.
177. Alabama 1962 Lindholmen 1962-1977 Motorfartyg 8200 Såld 1977 till Egypten.
178. Goonawarra [II]/Cortina/Klipparen [II] 1962 Lindholmen 1962-1979 Motorfartyg 10980 Omdöpt till Cortina för charter. 1974 åter och omdöpt till Klipparen. Såld 1979 till Grekland.
179. Matumba 1963 Lindholmen 1963-1969 Bulkmotorfartyg 16320 Såld 1969 till Cypern.
180. Kanangoora [II] 1963 Lindholmen 1963-1973 Bulkmotorfartyg 16320 Såld 1973 till Grekland.
181. Albany 1964 Eriksberg 1964-1978 Kylmotorfartyg 8525 Ägare Rederi AB Transal som ägdes till 50% av Transatlantic och 50% av Saléns. Såld 1978 till Grekland.
182. Australic [II] 1965 Eriksberg 1965-1978 Kylmotorfartyg 8528 Ägare Rederi AB Transal som ägdes till 50% av Transatlantic och 50% av Saléns. Såld 1978 till Grekland.
183. Vanessa 1965 Götaverken 1965-1970 Bulkmotorfartyg 34600 Ägare Rederi AB Trans-Ex. Såld 1970 till Norge.
184. Killara 1966 Eriksberg 1966-1967 Motorfartyg 12990 Fast i Suezkanalen 1967-1975. Försäkringsersättning 1967 som "constructive total loss".
185. Waitara 1966 Eriksberg 1966-1973 Motorfartyg 12990 Såld 1973 till Polen.
186. Woollahra/Saint Jacques/Woollahra 1967 Eriksberg 1967-1984 Motorfartyg 13200 Omdöpt för charter till Saint Jacques 1978-1981. Såld 1984 till Panama.
187. Atlantic Span 1967 Emden, Västtyskland 1967-1984 Ro-ro-motorfartyg 18441 För samarbetspoolen Atlantic Container Line (ACL). Såld 1984 till Frankrike.
188. Talarah 1967 Eriksberg 1967-1980 Motorfartyg 13200 Såld 1980 till Frankrike.
189. Tasmanic [II] 1967 Eriksberg 1967-1978 Kylmotorfartyg 8575 Ägare Rederi AB Transal som ägdes till 50% av Transatlantic och 50% av Saléns. Såld 1978 till London.
190. Scandic 1968 Kalmar 1968-1976 Ro-ro-motorfartyg 1083 Såld 1976 inom Göteborg.
191. Paralla 1971 Eriksberg 1971-1986 Ro-ro-motorfartyg 20549 Såld 1986 till USA.
192. Allunga 1971 Eriksberg 1971-1986 Ro-ro-motorfartyg 20549 Såld 1986 till Taiwan för upphuggning
193. Nike [IV] m.fl. namn 1972 Deest, Nederländerna 1972-1979 Ro-ro-motorfartyg 5670 Ägare Rederi AB Anchor. Till Transatlantic 1974. Charternamn: Iranian Prosperity, Merzario Saudia. Från 1978 Manaure IV. Såld 1979 till Venezuela.
194. Barranduna [II] 1972 Eriksberg 1972-1985 Ro-ro-motorfartyg 23725 För samarbetspoolen ScanAustral. Såld 1985 till USA.
195. Kratos [III]/Manaure V 1973 Deest, Nederländerna 1973-1979 Ro-ro-motorfartyg 5667 Ägare Rederi AB Anchor. Till Transatlantic 1974. Omdöpt 1974 till Manaure V. Såld 1979 till Venezuela.
196. Gunnar Carlsson 1975 Gdynia 1975-1979 Bulkmotorfartyg 54864 Såld 1979 till Schweiz.
197. Bia [V]/Merzario Nubia 1975 Nådendal, Finland 1975-1979 Ro-ro-motorfartyg 4580 Omdöpt 1976 för charter till Merzario Nubia. Såld 1979 till Grekland.
198. Salmo 1976 Gdynia 1976-1978 Fabrikstrålare 1599 Fiskenummer GG87. Såld 1978 till Norge.
199. Bolmaren [II] 1959 Kobe, Japan 1976-1979 Motorfartyg 15021 F.d. Cape of Good Hope. Inköpt 1976. Såld 1979 till Singapore.
200. Knut Mark 1977 Gdynia 1977-1981 Bulkmotorfartyg 64340 Såld 1981 till Mexiko.
201. Boogabilla [II] 1978 Nagasaki, Japan 1978-1989 Ro-ro-motorfartyg 31986 För samarbetspoolen ScanAustral med 26% ägarskap av Transatlantic. Såld 1989 till Norge.
202. Kolsnaren [III]/Merzario Asia{Kolsnaren 1978 Nagasaki, Japan 1978-1988 Ro-ro-motorfartyg 28098 Omdöpt 1979 för charter till Merzario Asia. Återdöpt Kolsnaren 1979. Såld 1988 till Bahamas.
203. Elgaren [II] 1979 Nagasaki, Japan 1979-1988 Ro-ro-motorfartyg 28173 Såld 1988 till Frankrike.
204. Bullaren [III] m.fl. namn 1979 Arendalsvarvet 1979-1984 Ro-ro-motorfartyg 27980 Namn vid utcharter: Høegh Bullaren, Vindafjord, Tarifa. Till fransk flagg 1984.
205. Bera [III] 1979 Finnboda Varf 1979-1981 Tankmotorfartyg 32369 F.d. Nordic Breeze. Övertaget från dotterbolag 1979. 50% ägarandel. Såld 1981 till Grekland.
206. Atlantic Companion/Companion Express 1984 Kockums 1984-1994 Ro-ro-containerfartyg 36500 Byggd för Atlantic Container Line (ACL). Omdöpt 1987-1994 till Companion Express vid samarbete med HAPAG. Såld 1994 till ACL.
207. Atlantic Saga 1967 Öresundsvarvet 1984-1987 Ro-ro-containerfartyg 17374 Byggd för Svenska Amerika Linien. Broströms linjedivision till Transatlantic 1984. Anlände 1987 till Taiwan för upphuggning.
208. Barber Nara 1979 Tamano, Japan 1984-1989 Ro-ro-containerfartyg 33300 Byggd för Broströms. Dess linjedivision till Transatlantic 1984. Såld 1989 till Norge.
209. Incotrans Premier/Atlantic Premier 1972 Wärtsilä 1984-1985 Ro-ro-motorfartyg 9674 Byggd för Svenska Amerika Linien. Omdöpt då Broströms linjedivision gick till Transatlantic 1984. Såld 1989 till Singapore.
210. Nagara 1974 Wärtsilä 1984 Containermotorfartyg 21103 Byggd för Svenska Ostasiatiska Kompaniet. Broströms linjedivision till Transatlantic 1984. Såld 1984 till Bermuda.
211. Nihon 1972 Öresundsvarvet 1984-1991 Containermotorfartyg 50805 Inköpt 1984 av Rederi AB Transocean. Såld 1991 till Danmark. Förlist 1997 utanför Azorerna.
212. Tamara 1974 Wärtsilä 1984 Containermotorfartyg 20770 Byggd för Svenska Ostasiatiska Kompaniet. Broströms linjedivision till Transatlantic 1984. Såld 1984 till Bermuda.
213. Thebeland 1978 Chiba, Japan 1984-1993 Ro-ro-containerfartyg 12201 Byggd för Broströms. Dess linjedivision till Transatlantic 1984. Såld 1993 inom Sverige.
214. Tyrusland/Jolly Ocra/Tyrusland 1978 Chiba, Japan 1984-1993 Ro-ro-containerfartyg 12200 Byggd för Broströms. Dess linjedivision till Transatlantic 1984. Charternamn 1984-1985: Jolly Ocra. Såld 1993 inom Sverige.
215. Vegaland 1978 Chiba, Japan 1984-1993 Ro-ro-containerfartyg 12201 Byggd för Broströms. Dess linjedivision till Transatlantic 1984. Såld 1993 inom Sverige.
216. Vikingaland 1978 Chiba, Japan 1984-1993 Ro-ro-containerfartyg 12201 Byggd för Broströms. Dess linjedivision till Transatlantic 1984. Såld 1993 inom Sverige.
217. Atlantic Compass 1984 Kockums 1984-1993 Ro-ro-containerfartyg 25348 Byggd för Broströms. Dess linjedivision till Transatlantic 1984. Såld 1993 inom Sverige till ACL.
218. Lillooet 1977 Bremen 1987-1988 Ro-ro-containerfartyg 34199 Först chartrad sedan övertagen 1987 av Transpacific I KB. Såld 1988 till andra ägare på Bahamas.

Referenser redigera