Red herring

Litterärt stilgrepp eller retoriskt argumentationsfel
För det amerikanska affärs- och teknikmagasinet, se Red Herring.

Red herring är ett engelskt uttryck för något som på svenska torde kunna benämnas villospår, emedan det är ett sätt att argumentera eller gestalta som avleder motståndare/åhörare/läsare från ett relevant eller viktigt ämne. Det är således antingen ett argumentationsfel eller ett litterärt grepp som leder publik och/eller opponent till en felaktig slutsats, avsiktligen eller omedvetet.

För att hitta en motsvarighet till vad som bokstavligen avses med red herring i ett svenskt sammanhang torde böckling ligga närmast till hands; ett annat, än mer pregnant alternativ, skulle förstås vara surströmming.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.