Reaktiva syreföreningar (Eng. ROS, "Reactive oxygen species") eller reaktiva syreradikaler är en grupp syreföreningar som är mycket reaktiva, i huvudsak p.g.a. de är antingen fria radikaler eller lätt övergår i radikalföreningar. Några typiska exempel på reaktiva syreföreningar är superoxid, väteperoxid och hydroxylradikal. En del reaktiva syreföreningar ingår i funktioner i cellen som till exempel signalering, men då i mycket små mängder. Större mängder av reaktiva syreföreningar i kroppen kan orsaka allvarliga skador på viktiga biologiska molekyler som DNA och RNA, och ingår bl.a. i apoptos (programmerad celldöd).

Reaktiva syreföreningar, tillsammans med reaktiva kväveföreningar kallas med ett samlingsnamn för oxidanter.

Reaktiva syreföreningar tros vara en viktig orsak till cancer.

Försvarsmekanismer i kroppenRedigera

Cellerna i människokroppen har en mängd olika försvarsmekanismer mot de skadliga effekterna hos reaktiva syreföreningar, bland annat de två enzymerna superoxiddismutas och katalas, samt en hel del små molekyler som fungerar som antioxidanter, som till exempel alfatokoferol (E-vitamin), askorbinsyra (C-vitamin), samt urinsyra.

Se ävenRedigera

KällorRedigera