Reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar. Kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inerta.

Kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen. I denna film kan man se när kalium reagerar med vatten