Radkersburgerbanan
km
Straight track
Sydbanan
Station on track
0,0 Spielfeld-Straß
Unknown BSicon "ABZgl"
Sydbanan
Stop on track
3,8 Schwarza
Stop on track
6,1 Lichendorf
Stop on track
7,9 Weitersfeld an der Mur
Station on track
11,7 Mureck
Stop on track
14,3 Gosdorf
Stop on track
22,5 Purkla
Stop on track
26,3 Halbenrain
Station on track
30,7 Bad Radkersburg
Unknown BSicon "ENDExe"
31,0

Radkersburgerbanan är en 31 kilometer lång enkelspårig järnväg i den österrikiska delstaten Steiermark. Den går längs den österrikisk-slovenska gränsen från Spielfeld-Straß där den ansluter till sydbanan till Bad Radkersburg.

Järnvägen mellan Spielfeld-Straß och Radkersburg byggdes på 1880-talet av k.k. privilegierte Südbahngesellschaft och öppnades 1885. Fem år senare invigdes fortsättningen till Luttenberg (idag Ljutomer i Slovenien). Efter första världskriget delades landet Steiermark och den södra delen tillföll det nybildade kungariket SHS (senare Jugoslavien, idag Slovenien). Bad Radkersburg och dess tvillingsstad Gorna Radgona blev gränsorter på var sin sida av gränsen. Även banan delades. 1945, efter andra världskrigets slut, stängdes järnvägsgränsövergången och spåren mellan gränsstäderna revs något senare.

Banan var enbart av regional betydelse och under längre tid nedläggningshotad. 2006 började man dock med att upprusta banan och 2007 inlemmades den i storregionen Graz pendeltågsnät.