RR kan syfta på:

  • RR – en ligatur
  • RR – en specialutbildningsmetod för att tidigt fånga upp och förebygga barn med läs- och skrivsvårigheter, se Reading Recovery
  • RR – mycket sällsynt
  • RR – rådhusrätt

Se ävenRedigera