RNA-polymeras är ett enzym som är direkt involverat i transkriptionen, det vill säga den process då cellens DNA omskrivs till budbärar-RNA (som sedan omskrivs till protein).[1]

När en specifik gen ska transkriberas görs genens promotor tillgänglig så att RNA-polymeraset kan binda in. Det krävs även andra molekyler för att det ska kunna binda in på rätt ställe (till exempel olika transkriptionsfaktorer). Sedan vandrar RNA-polymeraset längs med genen, med cirka 20 nukleotider i sekunden, och styr tillverkningen av budbärar-RNA som är komplementärt till genen. När genen tagit slut lämnar RNA-polymeras genen och kan användas igen.[1]

RNA-polymeras kan isoleras från celler för att sedan användas vid translationsförsök in vitro.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ [a b] Walter, Peter; Roberts, Keith; Raff, Martin; Lewis, Julian; Johnson, Alexander; Alberts, Bruce (2002). ”From DNA to RNA” (på engelska). Molecular Biology of the Cell. 4th edition. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26887/. Läst 3 april 2019.