In vitro (latin "i glas") är en term som syftar på att en levande mikroorganism, cell eller biomolekyl studeras utanför sin normala biologiska kontext. Vanliga kärl för ändamålet är provrör och petriskålar.

ExempelRedigera

In vitro-fertilisering avser en befruktning (fertilisering) mellan kvinnans och mannens könsceller utanför kroppen. Vanligtvis sker detta i ett slags provrör.

Se ävenRedigera