Proportionalventiler är ventiler som reglerar flödet genom mekaniska flödesbegränsningar som styrs av elektromagnetiska anordningar som i sin tur styrs av en elektriska ström genom ventilens solenoid.

Proportionalventil, utan ström genom spolen.
Proportionalventil med 50 % ström genom spolen.