Uppslagsordet ”memorandum” leder hit. För betydelsen i diplomatiska sammanhang, se memorandum (diplomati).

En promemoria (en eller ett PM eller pm, med både n- och t-genus[1]), latin "för minnet", eller memorandum (memo) är ett kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar; numera i synnerhet en sammanfattad redogörelse för ett avgränsat ämne.[2] Promemoria är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, skrivelser, yttranden, med mera.[3] En pm kan vara löst utformade direktiv utfärdade av en ledare i en organisation.

Inom skolväsendetRedigera

Inom skolväsendet betyder promemoria en kort uppsats eller rapport, vanligen som delredovisning i en kurs. PM har liknande struktur som – men mindre omfattning än – C-uppsatser, masteruppsatser, avhandlingar och examensrapporter.[4][5] Det kan till exempel vara ett referat, en redovisning av en fördjupningsuppgift (ung. synonymt med projektrapport), eller en plan för ett kommande uppsatsarbete[6] (då med liknande betydelse som förstudie, projektplan eller projektförslag). Ett alternativt namn på kort uppsats är papper eller paper, som även kan avse forskningspapper, det vill säga artikel i forskningspublikation.[7][8]

PM kan även utgöra instruktioner till studenten, exempelvis laborations-PM (synonymt med laborationskompendium eller laborationsinstruktioner) eller kurs-PM (ung. synonymt med läsanvisningar, studieanvisningar, kursinformation eller kursplanering).

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Svenska akademiens ordlista över svenska språket (13. uppl.). Stockholm: Svenska akademien. 2006. Libris 10001497. ISBN 91-7227-419-0. http://sok.saol.se/pages/P696_M.jpg 
  2. ^ Svenska Akademiens ordbok: Promemoria
  3. ^ I. Lindstedt, K. Mårdsjö, Språkguide för Malmö högskola, arkiverad från original
  4. ^ Lars Fälting, Henrik Lindberg, (2007) PM-handledning Ekonomi, företag och samhälle, Uppsala universitet [död länk]
  5. ^ ”Stig Åkerman, (2009) Mall för att skriva PM”. Arkiverad från originalet den 14 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120114170623/http://labbrapporter.se/pm-mall.html. Läst 3 januari 2012. 
  6. ^ Marie Cronqvist, Lars Berggren (2007), Kick-off för uppsatsen - PM med vägledning och riktlinjer för uppsatsarbete på kandidat- och magisternivå vid Historiska Institutionen, Lunds universitet[död länk]
  7. ^ Lindhoff och Ross, Vad är ett "paper"? Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine., Stockholm universitet 2011-02-15
  8. ^ Instruktion för paper, Linköpings universitet våren 2010