Öppna huvudmenyn

En förstudie är en preliminär studie i de absoluta första skeendena av ett projekt. Förstudien ska svara på om uppdraget eller projektet går att genomföra, om tid och kostnader för att genomföra projektet är i linje med de förväntade intäkterna.

Resultatet av en förstudie är oftast en förstudierapport, där följande undersökts;

  • Bakgrund, mål och syfte.
  • Omfattning
  • Avgränsningar
  • Nulägesanalys
  • Intresseanalys
  • Kravspecifikation
  • Lösningsförslag
  • Lönsamhetsanalys
  • Milstolpeplan

En förstudie kan resultera i en påbörjad utredning/planeringsfas, nedläggning eller återremitterad förstudie.