Framstegsoptimism eller progressivism är en ideologi som innebär en syn på att tekniska, samhälleliga, ekonomiska och vetenskapliga framsteg leder till ett i alla avseenden bättre samhälle, och står i allmänhet i skarp kontrast till konservativa och reaktionära ideologier. Framstegsoptimismen är svår att placera in i ett höger-vänster-perspektiv och var framträdande på så skilda platser som det kommunistiska Östeuropa, Sverige och USA.

Framstegsoptimism inom politikenRedigera

Inom politiken används termen progressiv för vad man anser vara framstegsvänliga ideal, exempelvis inom liberalism och socialism.[1] Termen progressivism används i regel för att beskriva en större vidd av åskådningar associerad med vänsterpolitiska rörelser som vill minska orättvisor och fördjupa demokratin[2].

Den moderna framtidsoptimismen som bygger på tanken att ny kunskap, ny teknik och nya sätt att organisera samhället kommer att leda till stora förbättringar för människor och samhällen.[3] Idéerna utvecklades under 1500, 1600 och 1700-talets Europa, och framlades bland annat av filosofer som Descartes och Francis Bacon, men fick ett stort genomslag först med upplysningstiden i slutet av 1700-talet.[4]

Detta förhållningssätt till framtiden var vanligt under 1800-talet, representerat bland annat av den tidige Jules Verne som skrev om allt positivt som han ansåg att tekniken för med sig. Framstegsoptimismen var även vanlig under högtillväxtåren på 1950- och 1960-talen och fick lite av en renässans under IT-boomen kring 2000.

Framstegsoptimismen, eller den moderna utvecklingsoptimismen, tanken att de avsiktliga förändringsprocesserna leder till ett bättre tillstånd, följs ofta av dess motsats civilisationskritiken.[5]

Framstegsoptimism inom arkitekturRedigera

I Västvärlden fick framstegsoptimismen på många sätt sitt slut i och med miljörörelsens framväxt och i Sverige även i och med opinionen mot rivningar av äldre bebyggelse.[6]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Mathias Wåg förord i Bastani, Aaron (2019). Helautomatisk lyxkommunism 
  2. ^ ”progresiv | svenska.se”. https://svenska.se/tre/. Läst 6 maj 2020. 
  3. ^ Framstegstanken. Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bra böcker. ©1989-<c2002>. sid. 589. ISBN 91-7024-619-X. OCLC 30439690. https://www.worldcat.org/oclc/30439690. Läst 24 mars 2020 
  4. ^ Eriksson, Gunnar, 1931- (1975). Idéhistoriens huvudlinjer (Ny, utvidgad uppl). Wahlström och Widstrand. sid. 156. ISBN 91-46-10320-1. OCLC 65692499. https://www.worldcat.org/oclc/65692499. Läst 24 mars 2020 
  5. ^ Liedman, Sven-Eric, 1939- (1999, ©1997). I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria. A. Bonniers. sid. 522. ISBN 91-0-056954-2. OCLC 48464551. https://www.worldcat.org/oclc/48464551. Läst 24 mars 2020 
  6. ^ https://timbro.se/smedjan/den-blinda-framstegsoptimismen/