Öppna huvudmenyn

Framstegsoptimism eller progressivism är en ideologi som innebär en syn på att tekniska, samhälleliga, ekonomiska och vetenskapliga framsteg leder till ett bättre samhälle, och står i allmänhet i skarp kontrast till konservativa och reaktionära ideologier. Inom politiken används termen progressiv på en anhängare av framstegsvänliga ideal, exempelvis liberalism och socialism.[1]

Detta förhållningssätt till framtiden var vanligt under 1800-talet, representerat bland annat av den tidige Jules Verne som skrev om allt positivt som han ansåg att tekniken för med sig. Framstegsoptimismen var även vanlig under högtillväxtåren på 1950- och 1960-talen och fick lite av en renässans under IT-boomen kring 2000. Framstegsoptimismen är svår att placera in i ett höger-vänster-perspektiv och var framträdande på så skilda platser som det kommunistiska Östeuropa, Sverige och USA. Termen progressivism används i regel för att beskriva en större vidd av åskådningar associerad med vänsterpolitiska rörelser.

Framstegsoptimism inom arkitekturRedigera

I Västvärlden fick framstegsoptimismen på många sätt sitt slut i och med miljörörelsens framväxt och i Sverige även i och med opinionen mot rivningar av äldre bebyggelse.[2]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera