Profeterna är en del av judendomens Tanakh och kristendomens Gamla Testamentet.

Profeternas värld

redigera

Profeterna levde i Kungariket Israel och Juda rike samt under fångenskapen i Babylonien ungefär från 800-talet till 400-talet f.Kr. Profeterna levde i en turbulent period i judarnas historia. De såg nordriket Israel erövrades av Assyrien 722 f.Kr. och sydriket Juda erövras av Babylonien 587 f.Kr. Denna tid skildras i konungaböckerna och krönikeböckerna.

Indelning inom judendomen

redigera

Inom judendomen består Neviim av:

 1. Josua
 2. Domarboken
 3. Första Samuelsboken
 4. Andra Samuelsboken
 5. Första Kungaboken
 6. Andra Kungaboken
 7. Jesaja
 8. Jeremia
 9. Hesekiel
 10. Hosea
 11. Joel
 12. Amos
 13. Obadja
 14. Jona
 15. Mika
 16. Nahum
 17. Habackuk
 18. Sefanja
 19. Haggai
 20. Sakarja
 21. Malaki

De första sex profetböckerna betraktas som en del av det israeliska folkets tidiga historia, och är således en fortsättning på Tora. Efter dessa profetböcker kommer de klassiska profeterna Jesaja, Jeremia och Hesekiel. De tolv sista profetböckerna benämns som de "senare" eller "mindre" profeterna. Dessa beskriver den senare kungatiden, perioden mellan år 700 f.Kr. och det andra templets första tid.[1]

Indelning inom kristendomen

redigera

Kristendomens indelning av profetböckerna skiljer sig från den judiska indelningen, genom att sammanföra konungaböckerna (från Profeterna) med krönikeböckerna (från Skrifterna) till en ny grupp: "Historiska böcker". Från Profeterna överför kristna även Josua, Domarboken och samuelsböckerna till de "historiska böckerna", men å andra sidan överför kristna Daniels bok och Klagovisorna från Skrifterna till profetböckerna. När uttrycket Profeterna används i Nya Testamentet avses däremot Profeterna i judisk mening (se ovan).

De större profeterna

redigera

Profeterna delas upp i två grupper. De större profeterna är Jesaja, Jeremia, Klagovisorna (egentligen en psalmsamling som tillskrivs Jeremia), Hesekiel och Daniel. Dessa fyra profetböcker skrevs i separata skriftrullar.

De tolv mindre profeterna

redigera

I en skriftrulle sammanställdes tolv mindre profeter i "tolvprofetboken", på samma sätt som i Tanakh, judarnas heliga skrift. I svenska bibelöversättningar står de som egna böcker. De tolv mindre profeterna är Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki.

Referenser

redigera
 1. ^ Groth (2002) s. 37

Källhänvisningar

redigera
 • Groth, Bente (2002) Judendomen: Kultur, historia tradition. Natur och Kultur: Stockholm.