Produktivitet är inom ekonomi måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor. Det finns olika sorters produktivitet och ännu fler metoder för att mäta dessa. Den totala produktiviteten i dess enklaste form räknas ut genom att den totala produktionen divideras med den totala kvantiteten insatsfaktorer.

Produktivitet kan också syfta på produktiviteten mätt som produktionen per arbetad timme, dvs. arbetsproduktivitet.

Se även redigera