ppt, från amerikansk engelska parts per trillion, "antal per biljon", står för en biljondel. Det är ett mått på andel eller koncentration.

ppt är en dimensionslös storhet, som utöver att beskrivas som en biljondel även kan sägas representera talet 10-12.

ppt används ibland inom kemin.

Avvikande betydelseRedigera

På engelska kan ppt i vissa sammanhang i stället användas i betydelsen parts per thousand, "antal per tusen", d.v.s. tusendel/promille (10-3).

Relaterade begreppRedigera