Promilleenhet är ett begrepp som används för att uttrycka den aritmetiska differensen av två promilletal. Om något ökar från exempelvis 5 promille till 6 promille är ökningen 1 promilleenhet. Det är också korrekt att säga att ökningen är 20 procent (eftersom talet 6 är 20 procent större än talet 5).

Relatade begrepp redigera