Prinsens Livregiment (på svenska: Prinsens livregemente), officiellt 3. Regiment, var ett danskt infanteriregemente som var verksamt under olika namn från 1657 till 2005, då det införlivades i Jydske Dragonregiment.

Prinsens Livregiment
Coat of arms for Prince's Life Regiment.svg
Prinsens Livregiments vapen
Information
Officiellt namn3. Regiment
Datum1657–2005
LandDanmark Danmark
FörsvarsgrenDanmark Armén
TypInfanteriet
FöregångareSlesvigske Fodregiment
Dronningens Livregiment
EfterföljareJydske Dragonregiment
StorlekRegemente
FörläggningsortSkive
ValspråkGloria Finis (Äran framför allt)
Färger
Prinsens Livregiments uniformer omkring 1760 till 1761 (då benämnt Prins Frederiks geworbne Infanteri Regiment).

Historia

redigera

Regementet upprättades den 30 november 1657 som Ebersteins RegimentFredrik III under Karl X Gustavs första danska krig ålade fältmarskalk Ernst Albrecht von Eberstein att värva ett regemente på 8 kompanier.

Regementet har deltagit i Nordiska krigen (1657–1660), Skånska kriget (1675–1679), Pfalziska tronföljdskriget (1689–1697), Spanska tronföljdskriget (1701–1714), Stora nordiska kriget (1675–1679), Slesvig-holsteinska kriget (1848–1850) och Dansk-tyska kriget (1864). Regementsfanan bär namnen Nyborg 1659, Wismar 1675, Rygen 1715, Treldeskansen 1849, Dybbøl 1849 och Dybbøl 1864.

År 2001 införlivades regementena Slesvigske Fodregiment och Dronningens Livregiment i regementet. Vid utgången av augusti 2005 införlivades sedan Prinsens Livregiment i Jydske Dragonregiment.

Namn och beteckningar

redigera
Namn[1][2][3]
Ebersteins Regiment Ebersteins regemente 1657-11-30 1665
Bremers Regiment Bremers regemente 1665 1672
Max Rosenkrants Regiment Max Rosenkrants regemente 1672 1676-11-12
Prins Christians Regiment Prins Christians regemente 1676-11-12 1695-08-22
Prins Carls Regiment Prins Carls regemente 1695-08-22 1730
Schacks Regiment Schacks regemente 1730 1734
Dombroicks Regiment Dombroicks regemente 1734 1735
Lollandske geworbne Infanteri Regiment Lollands värvade infanteriregemente 1735 1753
Prins Frederiks geworbne Infanteri Regiment Prins Frederiks värvade infanteriregemente 1753 1806
Prins Christian Frederiks Regiment Prins Christian Frederiks regemente 1806 1839
Kongens Regiment til Fods Konungens regemente till fots 1839 1842
6. Linie-Infanteri-Bataillon Sjätte linjeinfanteribataljonen 1842 1860
6. Infanteribataillon Sjätte infanteribataljonen 1860 1863
6. Infanteriregiment Sjätte infanteriregementet 1863 1865
6. Infanteribataillon Sjätte infanteribataljonen 1865 1867
6. Bataljon Sjätte bataljonen 1867 1943-08-29
Upplöst Upplöst 1943-08-29 1945-05-05
6. Bataljon Sjätte bataljonen 1945-05-05 1951-11-01
3. Regiment Tredje regementet 1951-10-01 1961
Prinsens Livregiment Prinsens livregemente 1961 2005-08-31

Förbandschefer

redigera
 • Ernst Albrecht von Eberstein, från 30 november 1657
 • Johan Otto Bremer, från 1 maj 1665
 • Frederik Vilhelm Warnstedt, från 1 november 1671
 • Max Rosenkrantz, från 2 april 1672
 • J. S. Mogge, ?–?
 • Johan Anton Elnberger, från 2 juni 1683
 • Schulte, ?–?
 • Hans Philip Prætorius, ?–?
 • Johan Diedrich Haxthausen, 1701–?
 • Jobst Scholten, 1702–?
 • Johan Bernhard Schwerzel, 1704–?
 • Frederik Christian Bielke, 1708–1709
 • Patroklus Rømeling, 1709–?
 • Patroklus Rømeling, 1714–1717
 • Hartvig Asche Schack, 1717–1734
 • Maximilian Wilhelm Dombroick, 1734–1749
 • Henrik Scholten, 1749–1750
 • Vollrath Levin Grambow, 1750–1761
 • Friedrich Albrecht von Anhalt-Bernburg, 1761–1763
 • Magnus Ernst Fircks, 1763–1772
 • Johan Jacob Zepelin, 1772–1776
 • Melchior Johan Witten, 1776–1783
 • Maximilian Vilhelm Haxthausen, 1783–1789
 • Johan Daniel Kreber, 1789–1790
 • Hans Frederik Bagger, 1790–1798
 • Carl Helmuth von Lepel, 1798–1802
 • prins Christian Frederik av Danmark, 1802–1813
 • Ditlev Cai Holsten, 1813–1828
 • Frederik Julius d'Origny, 1828–1835
 • Henrik Max Schow, 1835–1842
 • Jørgen Christoffer Hagemann, 1842–1848
 • Ludvig Federspiel, 1848
 • Lauritz Christian Bentzen, 1848–1860
 • Karl Knud Møller, 1860–1862
 • Georg Wilhelm Caroc, 1862–1864
 • Gustaf Adolph Falkenberg, 1864
 • Georg Wilhelm Caroc, 1864
 • Gustaf Adolph Falkenberg, 1864–1874
 • Otto Albert Schønning, 1874–1885
 • Carl Julius Frederik Theodor Wørishøffer, 1885–1895
 • Lauritz Johan Theobald Sørensen Mehrn, 1895–1903
 • Frantz August Robertson Howitz, 1903–1910
 • Axel Frederik Hansen, 1910–1916
 • K. A. E. Nielsen, 1916–1917
 • H. V. Arnesen-Kall, 1917–1919
 • R. V. Forman, 1919–1920
 • N. M. Andersen, 1920–1924
 • S. Jørgensen, 1924–1928
 • C. P. Bakkenheuser, 1928–1934
 • P. F. L. B. Hintz, 1934–1938
 • W. Ulrich, 1938–1945
 • P. A. C. Hennigsen, 1945–1949
 • T. Johansen, 1949
 • E. K. Neergaard, 1949–1951
 • Mogens Boisen, 1951
 • P. E. C. Bosse , 1951–1959
 • J. M. J. Lyng, 1959–1969
 • R. S. Andersen, 1969–1976
 • H. Cordsen, 1976–1981
 • H. Sørensen, 1981–1986
 • Niels Christian Eigtved, 1986–1990
 • O. L. Jørgensen, 1990–1995
 • E. Johansson, 1995
 • Jens Christian Lund, 1995–2005

Källa: Rigsarkivet[4], Wadschier[5], Rønning[6]

Se även

redigera

Referenser

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera