Primklocka (av latin prima hora, "första timmen", "första gryningsgudstjänsten") används vid romersk-katolska mässans högtidligaste ögonblick, då prästen lyfter oblaten, som enligt transsubstantiationsläran verkligen förvandlas till Kristi lekamen. Primklockan handhas vanligtvis av en ministrant.

Primklocka som används i den katolska mässan

När primklockan inte används är den placerad på kredensbordet eller motsvarande, i koret. I Sverige anbringades förr primklockan i en träställning, antagligen fäst vid korväggen.

Galleri redigera