Primklocka som används i den katolska mässan

Primklocka (av latin prima hora, "första timmen", "första gryningsgudstjänsten") används vid romersk-katolska mässans högtidligaste ögonblick, då prästen lyfter oblaten, som enligt transsubstantiationsläran verkligen förvandlas till Kristi lekamen. Primklockan handhas vanligtvis av en ministrant.

När primklockan inte används är den placerad på kredensbordet eller motsvarande, i koret. I Sverige anbringades förr primklockan i en träställning, antagligen fäst vid korväggen.

GalleriRedigera