Torslunda kyrka

kyrkobyggnad i Mörbylånga kommun

Torslunda kyrka är en kyrka i TorslundaÖland. Den är församlingskyrka i Torslunda församling. Kyrkan är byggd i sten och är kalkad på utsidan. Kyrkogården är relativt stor. Intill kyrkan ligger församlingshem och pastorsexpedition.

Torslunda kyrka
Kyrka
Torslunda kyrka
Torslunda kyrka
Land Sverige Sverige
Län Kalmar län
Ort Torslunda
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Växjö stift
Församling Torslunda församling
Koordinater 56°37′59.8″N 16°30′54.9″Ö / 56.633278°N 16.515250°Ö / 56.633278; 16.515250
Interiör
Interiör
Interiör
Webbplats: Svenska kyrkan på södra Öland

Kyrkobyggnaden

redigera

Den ursprungliga kyrkan uppfördes i sten under 1100-talet. Den bestod av ett långhus, kor och en absid i öster. Så småningom byggdes kordelen på med ett kraftigt torn .Under 1200-talet utökades kyrkan åt öster på bekostnad av den halvrunda absiden vilket innebar att kyrkan fick ett rakt avslutade kor. Senare under högmedeltiden uppfördes ett galleritorn i väster. En sakristia byggdes i norr. Valv slogs i kyrkorummet.[1]

Ytterligare en tillbyggnad, denna gång i söder skedde under 1500-talet. Enligt en teckning av J.H. Rhezelius från 1600-talet visar bilden av en något komplicerad anläggning med det solida tornet i kyrkobyggnadens mitt och galleritornet i väster och den nämnda tillbyggnaden i söder.[2]

Kyrkobyggnaden kom med tiden att uppvisade flera brister både ifråga om utrymme och underhåll. 1729 revs västtornet och en ny gavel i väster fick muras upp. Under lång tid diskuterades ytterligare ombyggnad eller byggandet av en helt ny kyrka. Resultatet blev till sist beslut om nybyggnad med användande av delar från den gamla kyrkan. Bland annat behölls sakristian och delar av de medeltida murarna. I söder finns exempelvis en gotisk portal bevarad.

1776 stod den nya kyrkan av salkyrkotyp med spetsbågiga fönster uppförd under ledning av byggmästare Henrik Wermelin, färdig för invigning. Den saknade emellertid torn. Kyrkklockan hade sin plats i en fristående klockstapel. 1819 kompletterades kyrkobyggnaden genom att ett torn uppfördes i väster, av Johan Söderström.[3] Tornet försågs med en lanternin för kyrkklockorna krönt av en hjälmformad huv med en korsglob. I lanterninen hänger nu Storklockan gjuten av Hans Jacob Bierman 1681 och Lillklockan av Joh. A. Beckman 1844.

Inventarier

redigera
 • Ett altarskåp av nordtysk typ, daterad till 1400-talet.
 • Dopfunten av gotländsk grå sandsten härstammar från 1200-talet. I slutet av 1600-talet höggs den om och fick sin nuvarande form.[4]
 • Primklockan är troligen gjuten av Hans Jacob Bierman.
 • Altartavlan Kristi himmelsfärd från 1860-talet, ritad av N. J. Jonsson.[4]
 • Altaruppställningen är ritad 1791-1792 av arkitekt Per Wilhelm Palmroth. Uppställningen som omger altartavlan består av pilastrar med ett överstycke som kröns av Lammet med korsstav vilande på boken med de sju inseglen, omsluten av en strålsol. (Se Uppenbarelsebokens 5:e kapitel).
 • Predikstolen med sitt ljudtak är även denna ritad av Palmroth. Den är strikt nyklassicistisk och försedd med runda emblem som omges av förgyllda rosor i sirliga band.
 • Ett krucifix på norra väggen.
 • Två begravningsvapen över Kapten Conrad Granatenborg, död 1681, och Överste Olof Bengtsson Granatenborg, död 1679.
 • Votivskepp – en modell av fullriggaren Wenus byggt av sjöman Lundström, Björnhovda.[4] Skeppet skänktes till kyrkan 1880.
 • Sluten bänkinredning.

Bildgalleri

redigera
 
Läktarorgeln med fasad från 1881
 
Läktarorgelns spelbord
 
Den nya digitala orgeln
 • 1951 tillverkade Frederiksborg Orgelbyggeri ett nytt helmekaniskt orgelverk med 24 stämmor fördelade på två manualer och pedal med sammanlagt 1500 pipor. Tio stämmor samt orgelfasaden från 1881 års orgel återanvändes.[4] Orgeln renoverades och omdisponerades 1981 av J. Künkels Orgelverkstad.[9] Bland annat byttes Nachthorn 2' i pedalen till Mixtur 3 ch. Registraturen blev elektrisk, med 1 fri kombination.

Disposition:[7]

Huvudverk (I) C-g3 Svällverk (II) C-g3 Pedal C-g1 Koppel
Gedacktpommer 16' Rörflöjt 8' Subbas 16' II/I
Principal 8' Fugara 8' Oktavbas 8' I/P
Flöjt 8' Principal 4' Koralbas 4' II/P
Gedackt 8' Blockflöjt 4' Mixtur 3 chor
Oktava 4' Gemshorn 2' Fagott 16'
Rörflöjt 4' Nasat 1 35'
Kvinta 2 23' Cymbel 2 chor
Oktava 2' Sesquialtera 2 chor
Mixtur 4 chor Krumhorn 8'
Trumpet 8'
 • 2007 installerades en ny orgel av märket Allen Quantum med 42 digitala stämmor. Läktarorgeln kompletterades med elektriska trakturmagneter för att kunna fjärrstyras från den nya orgelns korspelbord. Sammanlagt har orgeln 66 stämmor fördelade på tre manualer och pedal.
Positiv (I) C-c4 Great (II) C-c4 Swell (III) C-c4 Pedal C-g1 Koppel
Contraviole 16' Gedacktpommer 16' Rörflöjt 8' Contrebourdon 32' I/II
Holz Gedackt 8' Principal 8' Bourdon 8' Principal 16' III/II
Voix Céleste 2 ch 8' Diapason 8' Fugara 8' Subbas 16' III/I
Prinzipal 4' Rörflöjt 8' Viola 8' Bourdon 16' I/P
Koppelflöte 4' Gedackt 8' Viola Céleste 8' Bourdon Doux 16' II/P
Oktav 2' Flûte Harmonique 8' Principal 4' Oktavbas 8' III/P
Quintflöte 1 1/3' Salicional 8' Octave 4' Bourdon 8'
Mixture 3ch Voix Céleste 8' Blockflöjt 4' Koralbas 4'
Festivaltrumpet 8' Oktava 4' Flûte 4' Choralbass 4'
Krumhorn 8' Octave 4' Octavin 2' Mixtur 3 ch
Rörflöjt 4' Gemshorn 2' Contrabombarde 32'
Celesta Spitzflöte 4' Ters 1 3/5' Fagott 16'
Tremulant Kvinta 2 2/3' Nasat 1 1/3' Bombarde 16'
Cymbelstjärna Oktava 2' Mixtur 4 ch Trompette 8'
Fifteenth 2' Cymbel 2 ch Clairon 4'
Mixtur 4 ch Sesquialtera 2 ch
Mixture 4 ch Fagott 16'
Trumpet 8' Trompette 8'
Trompete 8' Krumhorn 8'
Oboe 8'
Chimes
Tremulant Tremulant

Referenser

redigera
 1. ^ Kort och gott om Torslunda kyrka . Liten folder av stiftsantikvarie Torbjörn Sjögren.
 2. ^ Öland Fornborgar,väderkvarnar, kyrkor och slott. Aron Borelius.1969. Sid165.Håkan Ohlssons förlag. Ö 6986/110
 3. ^ Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland.1993.Sid 404
 4. ^ [a b c d] Thornell, Anna (1953). ”Torslunda kyrka”. Torslundaboken 
 5. ^ Abrahamsson Hülpers, Abraham (1773) (på svenska). Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Västerås: Johan Laurentius Horrn. sid. 298. Libris 2413220 
 6. ^ ”Torsdagen den 14 dennes”. Barometern. 6 juli 1881. sid. 3. https://tidningar.kb.se/4112684/1881-07-06/edition/145050/part/1/page/3/. Läst 20 december 2023. 
 7. ^ [a b] Tore Johansson, red (1988). Inventarium över svenska orglar: 1988:II, Växjö stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 
 8. ^ ”Nyinwigd orgel”. Ölands Tidning: s. 1. 9 december 1881. https://tidningar.kb.se/2836050/1881-12-09/edition/163935/part/1/page/1. 
 9. ^ Torslunda II, En bygd i förvandling. 1988. sid. 22 

Tryckta källor

redigera
 • Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland. Utgiven av Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och antikvitets akademin. Förlag: Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1993, ISBN 91-7192-821-9.
 • Våra kyrkor, sidan 358, Klarkullens förlag, Västervik, 1990, ISBN 91-971561-0-8
 • Öland Fornborgar, väderkvarnar, kyrkor och slott. Aron Borelius. 1969. Håkan Ohlssons förlag. Ö 6986/110.
 • Kyrkskeppen berättar. Om sjöfart och historia på Öland av Anders Nilsson 1980. LT:s Förlag Stockholm. ISBN 91-36-01546-6.
 • Kort och gott om Torslunda kyrka. Liten folder av stiftsantikvarie Torbjörn Sjögren.

Webbkällor

redigera