Kristi lekamen är en omskrivning för nattvardens bröd, oblaten. Brödet omvandlas enligt realpresensläran till Kristi lekamen och symboliserar därmed Jesu kropp.