Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater som inte ratificerat tillämpliga internationella avtal eller erkänner viss internationell sedvänja. En del menar att de mänskliga rättigheterna borde vara överordnade övriga delar av folkrätten. Andra stater skulle då vara skyldiga att ingripa när brott mot de mänskliga rättigheterna begås, även om det innebär att man bryter mot andra delar i folkrätten.