Världssamfundet är en allmänt spridd benämning på världens länder och folk som en formellt icke-organiserad helhet. I vissa sammanhang åsyftas internationella mellanstatliga organisationer som Förenta Nationerna eller andra dylika sammanslutningar, men begreppet innebär formellt inte det samma som någon sådan befintlig organisation, utan är ett mer abstrakt samlingsbegrepp.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera