Prevention (från latin prevenire, förekomma) kan avse:

  • Brottsprevention – en del av kriminalpolitiken
  • Preventivlagen – en svensk lag som gällde åren 1911–38, straffbelade spridandet av bruk eller kännedom om preventivmedel bland allmänheten

Medicin och hälsaRedigera

SäkerhetRedigera

Se ävenRedigera

  • Risk management – ett samlingsnamn för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger olika typer av risker i ett företags verksamhet
  • Profylax – förebyggande av sjukdom