Öppna huvudmenyn
Montering av ett prefabricerat hus (Klicka här för att se time-lapse video)

Prefabricering (eller prefabrikation, även prefab), är förtillverkning av delar på en annan plats än där de sedan ska monteras.[1] Ordet är sammansatt av pre- (latin: prae-) som betyder före-, framför- och fabricering som betyder tillverkning, framställning. Begreppet används oftast i samband med husbyggnad, där man talar om prefabricerade byggnadsdelar eller förhandstillverkade byggnadselement. Prefabricering är en del av industriellt byggande.

Historiska småhusbyggenRedigera

Huvudartikel: Småhus

Att använda förtillverkade byggnadselement har i Sverige en lång tradition som går tillbaka till 1600-talet, drottning Kristina lär ha uppfört ett av sina jaktslott med förtillverkade byggnadsdelar. På 1800-talet konstruerade arkitekten Fredrik Blom flyttbara hus. Dessa hus bestod av en pappklädd regelstomme med den yttre beklädnaden av vertikala brädor och den inre horisontell beklädd. Byggelementen fogades tillsammans på byggplatsen tillsammans med golv och tak samt mycket av den invändiga stommen som var förberedd. Hans majestät Konungen lät 1820 uppföra Rosendals slottDjurgården 1820 dessa principer. Tillverkning av en timmerhusstomme har alltid förekommit på det här sättet, hus som var förbereda i till exempel Småland för att monteras på Öland eller på västkusten.

Det moderna svenska trähusbyggandet med prefabricerade element började först på 1920-talet i större skala när några sågverk tog upp småhusbyggandet. Dessa sågverk tillverkade och sålde förberett byggnadselement efter ritningar som man tillhandahöll. In på 1930-talet fanns det flera fabriker som färdigställde trähuselement till försäljning. Försäljningen ökade när man började införa de så kallade egnahemslånen, dessa var fram till 1940-talet främst avsedda till landsbygdens folk. Dessa lån gjorde det möjligt även för familjer med en blygsammare inkomst att bygga ett eget hus. Dessa lån bidrog till ökningen av tillverkningen inför den kommande efterkrigstiden som blev en exportrush till flera av Europas länder vars bebyggelse var raserad.

Fram till slutet av 1950 var avsättningen god, då råvarupriserna steg samt löner och andra omkostnader. Inför 1960 talet engagerade sig kommuner och större byggföretag i gruppbyggande av småhus. Det kom andra bättre material i stället för olika spån i väggar och trossbotten, glasull och stenull började användas. Som invändig beklädnad började man använda olika träskivor eller gipsskivor. Trähusen började tillverkas i moduler med förinstallerade eldragningar samt vatten och avlopp för att minska byggtider.

Prefabricerade betongelementRedigera

Huvudartikel: Betongelement

Stomelement (bärande byggnadsdelar) av betong tillverkas i Sverige sedan 1930-talet och utgör numera ett dominerande inslag i bostads-, industri-, kontors- och affärshusbyggandet.

KällorRedigera

Se ävenRedigera

LitteraturRedigera

Externa länkarRedigera