Typhus är en husmodell vars ritning är generellt utformad så att ett flertal hus skall kunna byggas från samma ritning.

Bok med typhusritningar från tidigt 1900-tal av bland andra Jacob J:son Gate.

Typhus i SverigeRedigera

Egnahemsrörelsen bidrog till att utge ett flertal skrifter med typhus under tidigt 1900-tal. Senare har typhus använts av många husföretag som säljer prefabricerade kataloghus (typhus som saluförs i en katalog), till exempel Borohus, Myresjöhus med flera.

Se ävenRedigera