Kutterspån

Små flisor av trä

Kutterspån är ett träavfall från snickerier eller sågverk som bearbetar träråvaror till olika produkter med olika hyvelmaskiner eller fräsmaskiner. (Cutter är det engelska ordet för en typ av fräs)

Kutterspån

HistorikRedigera

Tidigare var kutterspån det dominerande valet till värmeisolering i hus och byggnader. Fortfarande påträffas det vid renovering av äldre hus stora mängder kutterspån i väggar, golv och vind. Vid ekologiskt byggande finns det ännu idag kvar som ett gott alternativ, men bör planeras med omsorg för att fylla brandsäkerhetsbestämmelserna.

Tidigare var hyvelspån och övrigt träspån ett problem på sågverk och övrig träförädlingsindustri. Träspån användes för uppvärmning vid torkning av virke i virkestorkanläggningar och värme i egna lokaler. En stor mängd har industrier som tillverkar pappers och träskivor använt, eller förvarat i egen deponi i anslutning till sågverk eller träindustrin.

RåvaraRedigera

Från råmaterial till färdig produkt kan det vara upp till 50 % sågspån eller kutterspån som biprodukt. Kutterspån är i dag en råvara i bränslepellets, spånskivor och pappersmassa, fast de har för korta fibrer för att ge papper av god kvalitet. Med stigande energipriser har de industrier som tillverkar produkter av träspån fått konkurrens av dem som använder sig av bioenergi

Strö till djurRedigera

Kutterspån används också, eller har använts, som strö till djur i bland annat ladugårdar, svinstall, och hönshus. Kutterspån är det vanligaste bottenmaterialet i burar för gnagare som hålls som husdjur, som hamstrar, gerbiler, marsvin, tamkaniner och dylikt. Det anses dock oftast alldeles för dammigt för att vara lagligt och dessutom för det mesta gjort av barrträ vilket innehåller terpener som är ett gift. Terpenerna i sin tur ökar halten av ammoniak då det blandas med urin och är cancerframkallande.[citat från källa efterfrågat] Att det är skadligt visade sig även vid just framställningsplatser där arbetare ofta drabbats av bland annat astma eller allergi från vissa träslag. När det gäller djur visar sig problemen oftast i form av problem med luftvägarna och ögonen, men detta misstas ofta för spånallergi.

4 kap. 11 § i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby säger: "Ett förvaringsutrymme ska vara försett med bottenmaterial och bomaterial om det behövs för att tillgodose djurens behov. Bottenmaterial och bomaterial ska då finnas i en för djurarten och djurens ålder tillräcklig mängd och vara av god kvalitet och i övrigt beskaffat så att djuren inte kan skadas av gifter, mögel eller damm."

Alternativ till kutterspån är till exempel flis från träslagen al eller asp, se närmare till exempel guldhamster.

Se ävenRedigera