Den här artikeln handlar om begreppet prägling inom etologin. För tillverkningsmetoden se prägling (tillverkningsmetod). För prägling av mynt, se myntprägling.

Prägling är en form av inlärning som måste ske under en specifik period av individens liv. Begreppet infördes av Konrad Lorenz som tog emot nobelpriset i medicin och fysiologi 1973 tillsammans med Niko Tinbergen och Karl von Frisch. Begreppet kan ibland också innefatta ett levande objekt, exempelvis en människa eller en surrogatmamma, ibland av en annan art än den nyfödda själv. Mekanismerna kring unga djurs prägling har utnyttjats av människor, vid bland annat uppfödning av ankor.

Djur som varit med vid födseln kan känna sig tvingad att älska och ta hand om objektet som en egen.