Poslätten är ett stort slättområde i norra Italien, genomflutet av bland annat floden Po. Poslätten är egentligen inte en del av Apenninska halvön och har ett helt annat utseende än resten av Italien. Poslätten är alltså det lågland som ligger mellan Apenninerna och har Alperna som skydd för de kalla nordvindarna. Slätten sträcker sig från Turin till Venedig.

Karta som visar Poflodens sträckning Po nära källan i västra Alperna
Karta som visar Poflodens sträckning
Po nära källan i västra Alperna

Landskapet är mycket homogent; det är helt flackt med ängar och majsfält och genomkorsas av floder och kanaler. Det har relativt kalla, mycket fuktiga och dimmiga höstar och vintrar och milda och regniga vårar, medan somrarna kännetecknas av ganska höga temperaturer och relativt mycket nederbörd i form av korta och ofta mycket häftiga regn.

På Poslätten odlas det mycket majs och ris. Lombardiet är väldigt känt för sin risotto.

Det italienska namnet för Poslätten är Pianura Padana eller Val Padana.

Italiens regioner

Enligt Vattenstyrelsen för Pos avrinningsområde ingår följande regioner i avrinningsområdet: