Positiva tal eller positiva reella tal kallas inom matematiken sådana tal som är strikt större än talet noll (0). En beteckning för denna mängd är där även och kan användas. Notera att "" är en viktig detalj av beteckningen eftersom den indikerar att talet noll inte ingår i mängden.

En delmängd av alla positiva tal är mängden av alla positiva heltal som ibland betecknas Z+. Detta är likt mängden av de naturliga talen som antingen är lika med Z+ eller unionen av Z+ och {0}.

Mängden av alla positiva tal skiljer sig från mängden av alla icke-negativa tal, i den bemärkelsen att mängden av de icke-negativa talen även innefattar 0. Noll självt är varken positivt eller negativt.

Se även redigera