Icke-negativa tal

mängden av alla positiva tal och talet noll

De icke-negativa talen är mängden av alla tal som inte är negativa. Det innefattar alla positiva tal och talet noll (0).

Mängden av alla icke-negativa tal skiljer sig från mängden av alla positiva tal, i den bemärkelsen att mängden av de positiva talen inte innefattar 0. Noll självt är varken positivt eller negativt.

Se ävenRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.