Porfyrit betecknar en typ av bergarter och har definierats olika i skilda sammanhang:

Stundom avses endast gångbergarten,[1] stundom både gångbergarten och ytbergarten[7].

Порфирит.jpg

Porfyrit är en kristallin, mestadels massformig, tämligen basisk bergart av mörk färg (vanligen mörkgrå, gråsvart, svart eller grågrön till grönsvart och innehåller spridda större mineralkorn (strökorn), av mest ljus plagioklas (andesin - labradorit), och/eller mörka pyroxen (i många fall svart augit), amfibol (grönsvart eller svart hornblände), biotit och olivin, i en tät till finkornig grundmassa (i många fall med en basaltisk sammansättning).[1][2][3]

När alla eller de flesta av strökornen består av plagioklas talar man om plagioklasporfyrit,[7] utgörs huvudmassan av strökornen av hornblände som omvandlats (pseudomorf) från pyroxen, s.k. uralit, uralitporfyrit.[7], är hornbländet ursprungligt hornbländeporfyrit.

Med kvartsporfyrit kan avses en gångbergart med en sammansättning motsvarande dacit[1], eller så anses det bara som en äldre beteckning på dacit.[2]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d] Bengt Loberg, Geologiska material och Sveriges berggrund, 1973, ISBN 91-1-734061-6, sid. 95.
  2. ^ [a b c] Porfyrit och gångbergart[död länk] i Nationalencyklopedin.
  3. ^ [a b] Thomas Lundqvist, Porfyr i Sverige - En geologisk översikt, SGU, 2009.
  4. ^ Geonord.se
  5. ^ Per H. Lundeghård, Jan Lundqvist, Maurits Lindström Berg och jord i Sverige, 1974, ISBN 91-20-03811-9, sid 22.
  6. ^ Jämför tyskspråkiga Wikipedia: "Andesit, auch Islandit und früher Porphyrit genannt" ("Andesit, även benämnt islandit, och tidigare porfyrit").
  7. ^ [a b c] De vanligaste bergarternaGeologiska forskningscentralen