Vulkanisk bergart eller vulkanit är en extrusiv magmatisk bergart som bildats genom vulkanism. Vulkaniska bergarter har uppkommit på jordytan eller på ett mindre djup under denna. De är antingen lavabergarter eller pyroklastiska bergarter.[1]

Pimpsten är ett exempel på en vulkanisk bergart

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin på internet, www.ne.se, uppslagsordet "Vulkanisk bergart", 30.1.2007.