Pentagon.svg
En pentagon, eller femkant, exempel på en polygon som är en tvådimensionell polytop.
Hexahedron.png
En hexaeder, eller kub, exempel på en polyeder som är en tredimensionell polytop.
Icosidodecahedron.jpg
En ikosidodekaeder är ett annat exempel på en polyeder.
Schlegel wireframe 8-cell.png
Projicering i två dimensioner av en tesserakt, en fyrdimensionell polytop.

En polytop är en geometrisk figur med platta sidor, i ett godtyckligt antal dimensioner. En polygon är en polytop i två dimensioner och en polyeder är en polytop i tre dimensioner. I vissa teorier förekommer även polytoper med oändligt antal sidor (apeirotoper (3D) och tessellationer (2D)) samt abstrakta polytoper.